Angststoornis en onze behandeling | Newmedix

Angststoornis

Angststoornis

Een angststoornis is een psychische aandoening, die zich kenmerkt door een pathologische angst. Dit wil zeggen dat – met tussenpozen – deze angst steeds weer de kop op duikt als men een angststoornis heeft. Bij een angststoornis, is dus onze functie van angst verstoord. Angst helpt ons doorgaans in situaties die bedreigend zijn. Als angst echter geen reële grond meer heeft, en de persoon er sociale problemen of welzijnsproblemen aan ondervindt spreken we meestal van een stoornis.

Wat is angst?

Angst is een emotie die ontstaat wanneer we ons werkelijk of ingebeeld bedreigd voelen door iets. De angst zorgt ervoor dat we bepaalde zaken vermijden of ervan wegvluchten. Angst is daarom een overlevingsmechanisme dat we heel hard nodig hebben. Als dit overlevingsmechanisme verstoord is, is dit eigenlijk levensbedreigend. Overdreven angst, zoals bij angststoornissen, kunnen ons hele sociale en persoonlijke leven overhoop gooien.

Angst en onze hersenen

De regulering van angst gebeurt in onze hersenen door receptoren op de verschillende organen. Zo zijn de amygdala, de hypothalamus, de hersenstam, de hippocampus en de mediale frontale cortex betrokken bij onze angstreactie. De endorfine-receptoren op de celwanden van deze organen zijn ontvangstcentra, die in staat zijn om boodschappen te ontvangen en door te sturen. Door deze nauwsluitende samenwerking van alle receptoren en al die organen, kan het lichaam een gebalanceerde angstreactie geven.

Verstoorde circuits in de hersenen

Om goed te kunnen functioneren moeten onze endorfine-receptoren in de hersenen in goede staat zijn. Als dit niet zo is, kan er niet meer voldoende dopamine, melatonine of serotonine aangemaakt worden. Er ontstaan dan depressie, slapeloosheid, te veel of te weinig honger, of bijvoorbeeld angststoornissen. Omdat we allemaal een andere genetische aanleg hebben, kan deze verstoring van hersencircuits er bij iedereen anders uitzien. Daarom kennen we ook verschillende typen angststoornissen. Aan de basis van elke angststoornis, liggen beschadigingen aan de endorfine-receptoren op de celwanden van de organen in onze hersenen. We zetten hier een aantal belangrijke feiten over de diverse angststoornissen op een rijtje.

Verschillende angststoornissen

In de psychiatrie worden een aantal angststoornissen onderscheiden. Deze zijn op fysiologisch niveau echter allemaal terug te herleiden naar een verstoorde functie van de endorfine-receptoren in onze hersenen. Wil men welke angststoornis dan ook, goed aanpakken, is het van belang om de fysiologische oorzaak – de beschadigde endorfine-receptoren en Het Dopamine tekort – aan te pakken. Maar wat zijn nu de verschillende angststoornissen:

 • acute stressstoornis
 • agorafobie
 • angststoornis door een somatische aandoening
 • obsessief-compulsieve stoornis
 • gegeneraliseerde angsstoornis
 • posttraumatische stressstoornis
 • sociale fobie
 • specifieke fobie
 • angststoornissen door alcohol of drugs
 • braakfobie of emetofobie
 • paniekstoornissen

Zoals de naam het zegt, draait een angststoornis om angst. Er zijn situaties in je leven die angst uitlokken of oproepen. Hierdoor heb je jezelf waarschijnlijk allerlei foefjes en trucjes aangeleerd om met die situaties om te gaan. Deze truucjes kunnen echter op zichzelf ook weer verstorend werken. Een angststoornis kan ook behoorlijk veel tijd in beslag nemen. Als je angsten je eigen leven, je sociale leven of zelfs je gezondheid in de weg beginnen te staan, mag je zeker wel gaan spreken van een angststoornis.

Omdat er zoveel verschillende soorten angststoornissen zijn, zetten we hier de belangrijkste en vaakst voorkomende symptomen op een rijtje:

 • hartkloppingen
 • zweten
 • opvliegers of koude rillingen
 • trillen of beven
 • duizeligheid
 • ademnood
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van onwerkelijkheid of los van zichzelf te staan
 • angst om gek te worden of de zelfbeheersing te verliezen
 • angst om dood te gaan
 • verdoofde of tintelende gevoelens

De strikte definitie van een paniekaanval volgens het psychiatrische handboek DSM-V, is: “Een begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen” Hierbij zouden dan vier (of meer) van de volgende symptomen plotseling ontstaan, die binnen tien minuten een maximum bereiken:

 • hartkloppingen
 • transpireren
 • trillen of beven
 • gevoel van ademnood of verstikking
 • naar adem snakken
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van duizeligheid, onvastheid, licht in het hoofd of flauwte
 • derealisatie (gevoel van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (gevoel van los van zichzelf staan)
 • angst door te draaien, of zelfbeheersing te verliezen
 • angst voor de dood
 • verdoofde of tintelende gevoelens
 • koude rillingen of opvliegers
Vanuit orthomoleculair standpunt heeft ook deze stoornis te maken met Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw paniekaanvallen aanpakken, maak dan een afspraak bij onze kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

Bloedarmoede bij vrouwen
In het boek “Women get alive! – The Iron Code.“ wordt de wereldwijde bloedarmoede van menstruerende vrouwen aan de kaak gesteld. Het boek biedt dan ook nieuwe hoop voor vele zieke en naar oplossingen zoekende vrouwen. Meer dan 150 miljoen menstruerende vrouwen in Europa lijden aan symptomen van niet-gediagnosticeerd bloedarmoede. Wereldwijd gaat het om ongeveer 2 miljard vrouwen. Vaak zoeken we oplossingen in de hoek van meer sporten, anders eten e.d. Het op de juiste manier aanvullen van ijzertekort is in heel veel gevallen de meest doeltreffende oplossing voor bloedarmoede.
Bloedarmoede: infuus of tabletjes
Uit onderzoek blijkt dat de opname van ijzer middels tabletjes niet voor iedereen goed werkt. Het aanvullen van ijzertekort middels een infuus levert dan ook veel betere resultaten. De meting van ijzertekort gebeurt overigens bij uw huisarts anders dan bij onze kliniek. Wij meten niet alleen de ijzervoorraad in uw bloed, maar wij meten ook of u over de juiste eiwitten en enzymen beschikt, die de ijzeropname in het lichaam garanderen. Als u bloedarmoede heeft, en ijzertabletten niet (voldoende) helpen, is het altijd verstandig om uw bloed eens bij onze kliniek te laten onderzoeken. Veel kans dat wij u wel kunnen verder helpen met uw klachten. Lees hieronder meer over onze ijzertekort behandeling.

De strikte definitie van een paniekaanval volgens het psychiatrische handboek DSM-V, is: “Een begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen” Hierbij zouden dan vier (of meer) van de volgende symptomen plotseling ontstaan, die binnen tien minuten een maximum bereiken:

 • hartkloppingen
 • transpireren
 • trillen of beven
 • gevoel van ademnood of verstikking
 • naar adem snakken
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van duizeligheid, onvastheid, licht in het hoofd of flauwte
 • derealisatie (gevoel van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (gevoel van los van zichzelf staan)
 • angst door te draaien, of zelfbeheersing te verliezen
 • angst voor de dood
 • verdoofde of tintelende gevoelens
 • koude rillingen of opvliegers
In tegenstelling tot een paniekaanval, heeft men bij een paniekstoornis een voortdurende ongerustheid en angst dat men een volgende aanval zal krijgen en maakt men zich grote zorgen over de gevolgen en verwikkelingen die een volgende aanval zal hebben. Vanuit orthomoleculair standpunt heeft ook deze stoornis te maken met Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw paniekaanvallen aanpakken, maak dan een afspraak bij onze kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

De reguliere gezondheidszorg biedt tal van mogelijkheden om angst te overwinnen. Angst overwinnen kan met puur en enkel op sociale gedragstherapie en cognitieve therapie gebaseerde methodes. Soms worden hierbij medicine gebruikt zoals bètablokkers, die de symptomen wel onderdrukken, maar het probleem niet oplossen. Reguliere methodes zijn zeer tijdsintensief en niet iedereen heeft er baat bij, omdat men nalaat de fysiologische wortel van het probleem – verstoorde circuits in de hersenen – aan te pakken. Vanuit orthomoleculair standpunt heeft elke stoornis waarbij het niet lukt om angst te overwinnen, te maken met deze Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw angst overwinnen op een gedegen manier, maak dan een afspraak bij onze newmedix kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

Reguliere behandelingen Angststoornissen
Reguliere behandelingen van angst en angststoornissen, zijn allemaal gebaseerd op psychische ondersteuning en soms ook ondersteuning door middel van medicijnen. Omdat de basis van angststoornissen terug te herleiden is naar een fysiologisch defect in de werkzaamheid van onze endorfine-receptoren in de hersenen, is het veel gemakkelijker om angststoornissen vanuit dit perspectief aan te pakken. Bij onze kliniek bieden wij onze patiënten met Het Breinherstel Programma, een behandeling die de fysiologische defecten in het lichaam aanpakt naast een gedegen psychische begeleiding. Lees meer hierover onder Het Breinherstel Programma, of maak meteen een afspraak bij onze newmedix kliniek.
Wat doen bètablokkers bij angst?
Bètablokkers zijn medicijnen die voor kortere periodes gebruikt worden bij bijvoorbeeld faalangst. Eigenlijk werken bètablokkers en andere medicijnen bij angst op éénzelfde manier: ze onderdrukken de symptomen. Omdat het allemaal ook morfine-achtige stoffen zijn, hebben ze een negatieve invloed op onze endorfine-receptoren. En laten die nu juist al niet meer zo goed werken bij mensen met angstproblematiek! Bètablokkers verergeren de verstoringen in de hersenen die angst veroorzaken. Lees verder over onze behandeling bij Het Breinherstel Programma, of maak direct een afspraak bij onze newmedix kliniek.

Bij onze newmedix kliniek behandelen wij angstgerelateerde stoornissen vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat wij zowel het psychische vlak als het fysiologische vlak tegelijkertijd aanpakken. Omdat mensen met angststoornissen te maken hebben met verstoorde circuits in de hersenen, en omdat wij wetenschappelijk aangetoonde methodes gebruiken die deze verstoringen oplossen, zijn wij bij newmedix in staat u snel en adequaat van uw angststoornis af te helpen. Wij maken hierbij gebruik van de gedegen psychische ondersteuning van Mindswitch coaching. Lees meer over onze behandeling onder Het Breinherstel Programma of maak direct een afspraak.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO