Wat is een depressie | Newmedix

Depressie

Wat is een depressie

Depressie is een ziekte of aandoening die valt onder de stemmingsstoornissen. Bij een depressie is er sprake van een langdurige en zwaardere vorm van depressiviteit. Sommige mensen zijn dan voortdurend erg somber en apathisch, anderen hebben ook periodes van positiviteit. Bij iedereen uit depressie of depressiviteit zich anders.

Depressieve stemming

Men maakt doorgaans een verschil tussen een depressieve stemming en een echte depressie. Bij een depressieve stemming, heb je te maken met een periode van abnormale somberheid. Men heeft dan last van lusteloosheid, geen interesse meer in dingen of en ook heel belangrijk: het onvermogen om ergens plezier aan te beleven.

Fysiologisch of puur psychisch?

Van depressie is het bekend dat het zowel een fysieke als een psychische component heeft. Toch wordt er in de geestelijke gezondheidszorg maar weinig aandacht besteed, aan de fysiologische basis van depressies. Men erkent deze fysiologische en scheikundige basis wel, maar vaak wordt er in de behandeling van depressie vooral gekeken naar antidepressiva. Men stelt daarbij dat antidepressiva de chemische ontregeling in de hersenen rechttrekken en positief beïnvloeden. Antidepressiva zorgen inderdaad dat er veranderingen optreden in de verwerking van neurotransmitters. Zij lossen echter de oorzaak van een tekort aan neurotransmitters bij mensen met depressie niet op.

Onze behandeling van depressie

De behandeling van depressie bij newmedix heeft een hele andere invalshoek dan de behandelingen die u via uw huisarts of psychiater tegenkomt. Bij newmedix zijn wij er van overtuigd dat er voor bijna elke depressie een werkelijke biochemische oorzaak te vinden is. Natuurlijk heeft depressie ook een psychologische en emotionele component. Samen met u gaan wij op zoek naar dat wat bij u op fysiologisch en scheikundig niveau in uw cellen depressiviteit in de hand werkt. Daarnaast bieden wij u ondersteuning op het psychische vlak, door middel van begeleiding door Liana Verberg van BeTrue.

Voor meer achtergrond informatie over de laatste wetenschappelijke stand van zaken mbt oorzaken van depressie. Bekijk dan onderstaande lezing van Psychiater Prof. Michael Maes.

Lees hieronder meer over depressie, haar verschillende varianten en wat wij te bieden hebben:

De symptomen van depressie uiten zich zowel op het fysische vlak als op het psychische vlak. Fysieke symptomen van depressie zijn onder andere:
 • Het rendement bij inspanning wordt minder
 • Men is snel moe
 • De eetlust neem af of toe
 • Slaappatroon verandert (slecht slapen, slecht opstaan)
 • Minder behoefte aan seks
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Buikpijn
 • Gewichtsverlies of gewichtstoename
 • Rusteloosheid
 • Concentratieproblemen
Psychische symptomen van depressie zijn onder andere:
 • Zelfwaardering wordt minder
 • Men is structuur kwijt in het leven
 • Negatief zelfbeeld
 • Veel gevoelens van angst
 • Gevoelens van besluiteloosheid en onzekerheid
 • Vermindering van interesse op plezier
 • Depressieve stemming
 • Gedachten aan dood en doodgaan
 • Suïcidaliteit
De DMS-V, Het Internationale Diagnostische Handboek voor de Psychiatrie, stelt verder dat er pas van een depressie sprake is als deze symptomen geen direct gevolg zijn van de fysiologische defecten die veroorzaakt worden door een ziekte, medicijnen of drugs. Toch lopen er erg veel mensen rond, die bijvoorbeeld schildklierklachten hebben, in combinatie met een bipolaire stoornis. Lees hieronder meer hierover.

Vroeger werd de bipolaire stoornis ook wel manische depressie genoemd. Ook de bipolaire stoornis is een vorm van depressie en dus een stemmingsstoornis. Bij deze stoornis wisselen periodes van depressie zich af met periodes van euforie en het hebben van heel veel energie. De energieke periode noemt men de manische periode. Deze periode komt bij de bipolaire stoornis vaak net voor of net na een depressieve episode. Iemand met een bipolaire stoornis heeft dus veel pieken en dieptepunten in zijn of haar stemming. De bipolaire stoornis is ook een aandoening die je hebt, en die veel mensen heel hun leven met zich meedragen.

Wat is een bipolaire stoornis?
Een bipolaire stoornis of een manisch-depressieve stoornis, is een stemmingsstoornis die invloed uitoefent op de hersenen. In de reguliere geneeskunde gaat men ervan uit dat men niet weet waardoor de onbalans exact komt. Wel weet men dat er bepaalde hele belangrijke chemische stoffen in de hersenen een rol spelen bij dit proces. Ook zegt men in de reguliere geneeskunde dat de aandoening erfelijk kan zijn en niet veroorzaakt wordt door de omstandigheden in het leven (trauma’s e.d.). Tegenwoordig worden er hele voorzichtige onderzoeken gedaan naar het verband tussen schildklierklachten en de aandoening.
Bipolaire stoornis en rapid cycling
Bij mensen met een bipolaire stoornis wisselen periodes van heel erg down zijn (depressie) zich af met periodes van heel erg euforische zijn (manische ‘high’). De tijdsduur waarin die periodes zich afwisselen kan variëren. Bij de een varieert het in maanden, en bij de ander kunnen de periodes zich afwisselen binnen een kwestie van uren. Dit noemt men rapid cycling. Een periode van rapid cycling kunnen langer dan een week duren en zijn erg vermoeiend.
Depressieve periode bipolaire stoornis symptomen De typische symptomen aan de depressieve periode bij een bipolaire stoornis zijn:
 • droefheid
 • prikkelbaarheid
 • sociaal isolement
 • pessimisme
 • zelfmoordgedachtes
 • zware inzinkingen
 • huilerigheid
 • onrust, bezorgdheid en apathie
 • uitputting
 • overmatige schuldgevoelens
 • gevoelens van leegte, waardeloosheid en uitzichtloosheid
 • onverklaarbare pijnen en kwaaltjes
Manische periode bipolaire stoornis symptomen Bij een bipolaire stoornis zijn de typische symptomen van de manische periode:
 • verhoogde energie
 • heel snel spreken en denken
 • overdadig praten
 • verwarde situaties
 • roekeloos en agressief gedrag
 • gedachten over fantastische projecten
 • minder behoefte aan slaap
 • overmatig opgewonden
 • snel geprikkeld
 • obsessief (dwanggedachten)
 • paranoia
 • extreem veel zelfvertrouwen
Hoewel het interessant lijkt om zo veel energie te hebben, en in een ‘high’ te zitten, is zo’n periode vaak zwaar en geestelijk en mentaal belastend. Ook voor de omgeving. Daarnaast is het zo dat mensen met een bipolaire stoornis in de manische fase vaak té impulsief worden. Ze kunnen dan risico’s niet meer goed inschatten. Dit kan zich uiten in impulsieve grote aankopen, of bijvoorbeeld gokgedrag.
Bipolaire stoornis en schildklier
Als je aan iemand met een bipolaire stoornis vraagt, of hij of zij ook schildklier klachten heeft, is het antwoord wonderbaarlijk vaak instemmend. Hypothyreoïdie wordt inderdaad in verband gebracht met het ontstaan en voortbestaan van de bipolaire stoornis. Juist in de gevallen van rapid cycling, ziet men vaak stoornissen in de schildklier (Gyulai et. Al. 2003). Het bestaan van dit verband is in de reguliere geneeskunde controversieel (Zwartjes G.C. 2005). Uit onderzoek bij het Stanley Foundation Bipolar Network, bleek echter dat in hun onderzoekspopulatie van 226 bipolaire patiënten 23% van de vrouwen, en 12% van de mannen aan hypothyreoïdie leed.
Behandeling van schildklier en bipolaire stoornis
Naarmate de jaren vorderen leert men steeds meer over het verband tussen een te trage schildklier en psychiatrische klachten als paniekstoornissen, depressiviteit en bipolaire klachten. Bij newmedix zijn wijn van mening dat de te trage schildklier in de reguliere geneeskunde té vaak gediagnosticeerd wordt als depressie of bipolaire klachten. Ook vooraanstaande Amerikaanse artsen en onderzoekers zijn tot deze inzichten aan het komen (LifeExtension 2013: pp.1255). Jammer genoeg wordt met deze inzichten door psychiaters, psychologen en huisartsen nog te weinig gedaan.
Onze behandeling bipolaire stoornis
Als u bij newmedix aanklopt voor een mogelijke behandeling van uw bipolaire of manisch-depressieve stoornis, zullen wij eerst samen met u uw schildklier gaan onderzoeken. Tevens onderzoeken wij de stand van zaken van uw mineralen- en vitaminen huishouding, die mogelijk ook een bijdrage levert aan de chemische onbalans in uw systeem. Wij voegen geen medicijnen toe, maar gaan samen met u op zoek naar de werkelijke oorzaak van uw klachten. Omdat wij gebruik maken van hele andere onderzoeken voor de schildklier dan bij uw huisarts, zult u bij ons uw situatie veel grondiger kunnen onderzoeken. Wij werken hiertoe samen met laboratoria in binnen en buitenland.
Contact
Wilt u meer informatie over onze behandeling van de bipolaire stoornis, bel ons of maak meteen een afspraak. Lees hier hoe andere patiënten onze schildklier behandeling ervaren hebben.

Een postnatale depressie is misschien wel een van de ergste dingen die je kan overkomen. Je krijgt een kind, en zakt daarna weg in een zwart gat. Voor veel mensen is de postnatale depressie iets onbegrijpelijks. Daardoor voel je je ook nog eens heel alleen. De meeste vrouwen zijn na de bevalling wat onstabiel en huilerig. Dit gaat na een paar weken over. Bij sommige vrouwen gaat dit niet over. 1 op de 10 vrouwen in Nederland krijgt een postnatale depressie. Bij sommige vrouwen escaleert dit zelfs in een postnatale psychose. Zij krijgen last van hallucinaties. Er zijn nog steeds artsen die durven stellen dat de postnatale depressie iets met je karakter te maken zou hebben! Bij newmedix kijken we hier heel anders tegenaan. Oorzaak postnatale depressie Een postnatale depressie kan voorkomen na een bevalling, bij een miskraam en zelfs bij adoptie. De reguliere geneeskunde erkent geen exacte oorzaak van de postnatale depressie. Men vermoedt daarom, dat de oorzaak ligt in een van deze drie gebieden en zal daarom ook in een van deze vier gebieden oplossingen proberen vinden (denk hierbij aan therapie en medicijnen zoals antidepressiva). We bekijken nu eerst waar de reguliere geneeskunde de oorzaken zoekt, om daarna te kijken naar hoe wij binnen de orthomoleculaire geneeskunde aankijken tegen postnatale depressie. Mogelijke lichamelijk oorzaak postnatale depressie: schommelingen in je hormonen schildklierproblemen vitaminen- of mineralentekorten Mogelijke psychische oorzaak postnatale depressie: karakter: perfectionisme psychische effecten zwangerschap: niet goed om kunnen gaan met eigen emotionaliteit teleurstellingen of het hebben van hoge verwachtingen moeilijke zwangerschap Mogelijke sociale oorzaak postnatale depressie: Ideaalbeelden: men wil aan ideaalbeelden voldoen in de maatschappij Ingrijpende gebeurtenissen: bevallingen, miskramen of abortussen zijn heel ingrijpend en dit kan van invloed zijn op onze balans Stress: stress door werk, maar ook stress door bv. ruzie en conflict Orthomoleculaire visie op de postnatale depressie Vrouwen komen soms pas bij ons na jarenlang te hebben gesukkeld met een postnatale depressie. Eens sprak ik een dochter, die na de behandeling van haar moeder bij newmedix zei: “Ik ben nu 33, en heb nog nooit een moeder gehad. Eindelijk heb ik mijn moeder terug.” newmedix is van mening, dat het bijna misdadig is, hoe vrouwen in Nederland die met een postnatale depressie kampen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het lukt sommige deze vrouwen gewoonweg niet om zichzelf terug te vinden. Vanuit de orthomoleculaire visie, heeft de postnatale depressie echter veel te maken met verstoringen in het endorfine systeem. En deze verstoringen zijn goed behandelbaar. Postnatale depressie en Dopamine tekort Verstoringen in het endorfine-systeem noemen wij ook wel een Dopamine tekort. Dit betekent dat de cellen in het lichaam niet meer in staat zijn om voldoende dopamines te produceren. De productie van dopamine is essentieel voor het welzijn van ons lichaam. Bij een gebrek aan dopamine worden meer dan 180 lichaamsfuncties verstoord. Dopamine hebben we daarnaast nodig om ons in balans te voelen, energie te hebben, vrolijk te zijn en ons goed te kunnen oriënteren. Dopamines zijn immers de grondstoffen van serotonine (voor opgewektheid), melatonine (voor goede slaap) en oxytocine (voor een goede sociale binding). Zonder voldoende dopamines kunnen we depressief geraken. Wat zijn dopamines? Dopamine is een hormoon en een neurotransmitter. Het woord neurotransmitter is afkomstig van de Latijnse woorden neuro ( = van de hersenen) en transmittere ( = overbrengen). Neurotransmitters zijn signaalstoffen die zenuwimpulsen en dus signaaltjes overdragen tussen zenuwcellen (neuronen) in het zenuwstelsel en in de hersenen. Antidepressiva hebben effect op deze neurotransmitters maar ze lossen de oorzaak van een tekort of onbalans niet op. Dopamine speelt een belangrijke rol bij het ervaren van plezier, genot en blijdschap. Dopamine zorgt voor een goede motoriek. Er zijn allerlei ziektes waarbij de dopamine-functie verstoort is. Denk hierbij aan depressie, Parkinson en ADHD. Ontstaan Dopamine tekort Een dopamine tekort ontstaat wanneer bepaalde celreceptoren in het lichaam niet meer of niet meer goed functioneren. Wanneer de receptoren op de cellen (een soort brievenbusjes) stuk zijn of zelfs afwezig, kan endorfine niet de cellen in, en kan er geen dopamine meer aangemaakt worden. Om deze reden wordt een dopamine tekort ook wel een endorfineresistentie genoemd. De celreceptoren zijn immers resistent geworden tegen endorfine. Zie hier beneden hoe een goede productie van dopamine en een slechte productie van dopamine er uit ziet. Een goede productie van dopamine in de cellen: Een verstoorde productie van dopamine in de cellen: Dopamine tekort na bevalling Vaak zien wij dat vrouwen die in een postnatale depressie terecht komen, al een zekere mate van dopamine tekort hadden voor zij zwanger werden. Dit heeft zich echter nooit als zodanig geopenbaard of men is er zich niet bewust van geweest. Een dopamine tekort kan te maken hebben met een zekere genetische aanleg, maar wordt uiteindelijk veroorzaakt in en door de volgende twee omstandigheden. (Chronische) stress een moeder heeft veel (chronische) stress gehad tijdens de zwangerschap langdurige stress in de baby- of kindertijd ook bij volwassenen kan langdurige stress, van negatieve invloed zijn op het endorfinesysteem na een bevalling die door het lichaam als zeer stressvol ervaren werd Overvoering van het lichaam met exorfines als baby een bevalling gehad hebben, die is ingeleid met weeën opwekkers als baby of kind overmatig blootgesteld zijn aan antibiotica antibioticagebruik door de moeder tijdens de zwangerschap ook bij volwassenen kan in het latere leven, een overmatige toevoer van exorfines (door middel van medicijnen, drugs of het eetpatroon), het endorfinesysteem beschadigen De nadelige effecten van exorfines Exorfinen zijn pijnstillende stoffen, die in bijvoorbeeld voedingsmiddelen zitten, zoals in gluten (in tarwe), suiker, alcohol, caseïne (in melkeiwit), in soja en spinazie, en in bijvoorbeeld medicijnen, zoals pijnstillers als codeïne, morfine, tramadol, fortral e.d. Maar ook in drugs, zoals in cocaïne, heroïne, cannabis, speed en XTC. Ook weeën-opwekkers vallen hieronder. Weeën-opwekkers, veel antibiotica in de kindertijd, te veel antibiotica tijdens de zwangerschap, een te grote inname van medicijnen in zijn algemeen, kan een verstoring van het endorfinesysteem veroorzaken. Exorfines in voeding Het is lang niet alleen door medicijnen dat de hedendaagse mens met een dopamine tekort te maken krijgt. Met de naoorlogse babyboom ontstond een grote vraag naar voedsel. De voedingsmiddelen industrie is hierdoor gaan experimenteren met gewassen en dierlijke producten. Zo ontstonden gewassen en rassen, die sneller groeiden of meer melk gaven. Echter, hierdoor is de aanwezigheid van exorfines in onze voeding exponentieel toegenomen. Alleen al de aanwezigheid van exorfines in melk is met 2000% toegenomen. De hoeveelheid exorfines in tarwe is met 500% toegenomen. Geen wonder dat ons lichaam overvoerd geraakt en hier in sommige gevallen schade aan ondervindt. Onze visie op postnatale depressie Een bevalling kan voor het lichaam ernstige stress opleveren. Deze stress doet inbreuk op ons endorfine systeem. Als dit systeem al verzwakt is, kan de stress van een bevalling ons volledige endorfine systeem plat leggen. De endorfine receptoren op de cellen raken zodanig ontregeld, dat ze niet meer in staat zijn endorfines op te nemen, en dus om dopamine te maken, met als gevolg een postnatale depressie. Bij sommige vrouwen herstelt het lichaam zichzelf met tijd. Anderen blijven de rest van hun leven kampen met klachten die door het dopamine tekort veroorzaakt worden. Deze klachten zijn echter doorgaans goed te behandelen. Onze behandeling van postnatale depressie Bij newmedix zijn wij gespecialiseerd in het behandeling van postnatale depressie. Samen met u onderzoeken wij de oorzaak van uw klachten. Wij doen dit door middel van grondige bloedonderzoeken waarbij we kijken naar uw vitamine- en mineralenhuishouding, uw mogelijke ijzertekorten en wij kijken natuurlijk hoe het met uw dopamine functie gesteld is. Aan de hand van een behandelplan werken we samen aan herstel. Onze behandeling van de postnatale depressie is gericht op het oplossen van de oorzaak en niet symptoomgericht. Het zou kunnen zijn dat u (tijdelijk) een dieet krijgt voorgeschreven. Contact Wilt u meer informatie, of een afspraak maken, bel ons dan. Lees hier hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

Een winterdepressie wordt ook wel een seizoensgebonden depressie genoemd. Een winterdepressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In de reguliere geneeskunde gaat men er van uit dat de winterdepressie veroorzaakt wordt, door veranderingen in het daglicht. Onze biologische klok zou dan verstoord geraken. Jammer genoeg wordt een winterdepressie geweten aan dingen die we maar moeilijk kunnen veranderen: het weer, het daglicht en onze biologische klok. Onze orthomoleculaire visie op winterdepressie is hoopvoller. We kijken hier eerst naar de symptomen en oorzaken van winterdepressie, en zullen dan onze succesvolle orthomoleculaire behandeling toelichten: Winterdepressie symptomen Van een winterdepressie spreekt men als onderstaande symptomen minstens twee jaar opeenvolgend verschijnen: somberheid en neerslachtigheid moeheid, geen energie hebben, alles kost moeite slaapproblemen (niet uit bed kunnen komen, veel slapen, ’s avonds niet kunnen slapen) eetproblemen (te veel of te weinig eten) prikkelbaarheid, geïrriteerdheid concentratieproblemen twijfelachtigheid negatief zelfbeeld, wereldbeeld, toekomstbeeld mogelijk suïcidaliteit In verhouding tot de andere vormen van depressie, staan bij de winterdepressie vaak vermoeidheid en lusteloosheid voorop. Meestal eten mensen met een winterdepressie ook meer en hebben ze meer de neiging om veel te slapen dan om weinig te slapen. Mensen met een winterdepressie komen dan ook vaak aan. Winterdepressie oorzaak In de reguliere geneeskunde wordt een aantal mogelijke oorzaken van de winterdepressie aangeduid. Toch stelt men, dat men eigenlijk niet zo precies weet wat de eigenlijke oorzaak is. Men vermoed dat de verminderde stemming te maken heeft met verminderd licht in de winter. Om die reden wordt in sommige gevallen lichttherapie gebruikt. De belangrijkste mogelijke oorzaken: gebrek aan daglicht: men vermoed dat onze biologisch klok verstoord raakt door minder en minder fel licht. psychologische associaties met de wintermaanden: de wintermaanden zijn gezellig als je een gezellige familie hebt, voor veel mensen zijn de wintermaanden echter ook heel confronterend door eenzaamheid, conflicten of andere lastige familiezaken. minder afleiding: in de zomer vinden we buiten veel afleiding, de winter zorgt ervoor dat we naar binnen keren. We worden dan geconfronteerd met zaken die binnen in onszelf spelen. Orthomoleculaire visie op winterdepressie Bij newmedix benaderen wij uw winterdepressie vanuit een andere invalshoek. Mensen hebben een winterdepressie om een reden. Deze is ook in de zomermaanden aanwezig, maar minder aan de oppervlakte. Wij hebben al zoveel patiënten gehad, die helemaal opknapten van hun winterdepressie door enkel de vitamine D tekort aan te vullen. Elke herfst ontvangen wij bezoekers die hun jaarlijkse vitamine D injectie komen halen. Andere mogelijke oorzaken komen gemakkelijk aan het licht dankzij onze grondige bloedanalyse. Dopamine tekort: tweede belangrijke oorzaak winterdepressie Een tweede belangrijke oorzaak van een winterdepressie kan liggen in een dopamine tekort. Wij noemen dit ook een endorfine resistentie. Dit is een verstoring van het endorfine systeem, die goed behandelbaar is. Op dit vlak kan de oorzaak van een winterdepressie dezelfde oorzaak zijn als die ten grondslag ligt aan een postnatale depressie. Lees meer hierover bij het Dopamine tekort. Een dopamine tekort is goed behandelbaar, en de behandeling levert uitstekende resultaten. Winterdepressie behandeling Als u bij onze kliniek komt zullen wij eerst samen een grondige intake doen. Daarnaast doen wij een aantal grondige bloedonderzoeken. Voor deze onderzoeken werken wij samen met gespecialiseerde laboratoria in binnen en buitenland. Op basis van deze onderzoeken, stellen wij een behandeling op. Heel vaak heeft deze behandeling bij winterdepressie te maken met dan wel vitamine D tekort, vitamine C tekort, ijzertekort of mineralen tekort. In sommige gevallen is het ook belangrijk iets aan het voedingspatroon te doen. Dankzij onze infuustherapieën zijn tekorten gemakkelijk aan te vullen en is uw winterdepressie snel weer verdwenen. Lichttherapie bij depressie Bij winterdepressie wordt wel eens geadviseerd om lichttherapie te gebruiken. De essentie van lichttherapie is te vinden in het feit dat ons lichaam vitamine D uit zonlicht haalt. Een goede dosis zon is eigenlijk het beste. Lichttherapie ondersteunt het lichaam een beetje door de aanmaak van vitamine D middels deze lampen. Het gebruiken van orale vitamine D is eventueel ook een optie. Op regelmatige basis een vitamine D injectie, is echter de meest praktische oplossing. Vitamine D die intramusculair word toegediend wordt het beste geabsorbeerd door het lichaam. Daarnaast bent u hierdoor meteen verlost van de tijdsinvestering en rompslomp van uw lichttherapie. Contact Heeft u interesse in een grondige analyse van uw winterdepressie of heeft u interesse in een behandeling, maak dan een afspraak of bel ons voor meer informatie. Lees hier hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

Een dysthyme stoornis is niet zo zwaar als een echte depressie, maar duurt vaak langer. Men spreekt pas van een dysthyme stoornis als de klachten (een (lichte) depressieve stemming) meer dan twee jaar lang aanhouden. Eigenlijk omvat de stoornis dus een chronische depressieve stemming. Hoewel de symptomen vaak milder zijn, wordt de dysthyme stoornis vaak als veel zwaarder ervaren. Dit doordat de stoornis zo lang aanhoudt.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO