Diabetes | Oorzaak en behandeling | Newmedix

Diabetes

Diabetes

Diabetes mellitis of kortweg diabetes is een term die ook gebruikt wordt voor het Nederlandse woord suikerziekte. De term is afkomstig uit het Grieks, van de woorden dia (= doorheen), betes, van bano ( = stromend) en mellitis ( = zoet). De naam is afkomstig van de zoete urine die mensen met diabetes hebben. Vroeger kon men diabetes niet in het bloed meten, en moest men dit via de urine doen. Maar goed dat hier tegenwoordig andere oplossingen voor zijn.

Gevolgen van diabetes

De gevolgen van niet onderkende diabetes zijn ernstige blindheid, nierfalen, een verhoogd risico op hartfalen en pijnlijke perifere zenuwschade. Vandaag de dag concentreren artsen zich op de nauwlettende controle van de bloedsuiker van hun patiënten. Diabetes wordt gekenmerkt door een overmatige hoeveelheid bloedsuiker (die vorm van suiker die de cellen gebruiken voor energie) in het bloed. Het louter in de gaten houden van de bloedsuiker in het bloed en dit behandelen met insuline, kan echter het ziekteproces juist versnellen. Er wordt niks aan de oorzaak van de ziekte gedaan en de ziekte verergert, omdat het steeds opnieuw toevoegen van insuline de insulinereceptoren verslechterd (LifeExtension 2013).

Een nieuwe benadering

Een nieuwe benadering van de behandeling en erkenning van diabetes is snel nodig. De traditionele methodes hebben aangetoond te falen. In Nederland zijn er in totaal zo’n miljoen mensen met diabetes (Veneman 2009). De Amerikanen zeggen dat zee en diabetes-epidemie hebben. In de afgelopen 20 jaar is het aantal diagnoses van diabetes in deze landen verdubbeld! Kinderen worden in alarmerende mate gediagnosticeerd met suikerziekte.

De patiënt zelf

Het is van cruciaal belang dat de patiënt zelf begrijpt hoe bloedglucose schade kan veroorzaken. Het is ook belangrijk dat deze mensen zelf actieve stappen ondernemen om dit proces te stoppen. Het belangrijkste proces is het proces van glycatie. Glycatie betekent dat suiker in het lichaam reageert met eiwitten. Samenklonterend vormen deze verbindingen vreemde niet-functionele structuren binnen het lichaam. Ze zorgen zo voor hele snelle veroudering.

Oxidatieve stress

Oxidatieve stress draagt een belangrijke rol bij diabetes. Diabetici dragen hoge niveaus van vrije radicalen bij zich, die de aders doorheen het lichaam schaden. Het is belangrijk dat diabetici begrijpen hoe belangrijk anti-oxidante therapieën en voedingsstijlen voor hen zijn! Deze helpen immers om de oxidatieve stress te doen dalen en verlagen het risico op diabetische complicaties (complicaties die door diabetes veroorzaakt worden.) Laat u gerust informeren bij onze newmedix kliniek over de achtergrond, oorzaken en behandelmogelijkheden voor de diabetes van uzelf of van uw kind.

Diabetes type 2 goed te behandelen

Onze newmedix kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van diabetes type 2. Bent u in de veronderstelling dat diabetes type 2 niet te behandelen is? Laat u dan eens goed voorlichten door een van onze medewerkers. U kunt ook meteen een afspraak maken voor een behandeling. Of schrijf u in voor onze kosteloze informatieavond. Lees hier meer over hoe andere patiënten onze diabetes type 2 behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Veneman, Th. F. 2009. De Meest Gestelde Vragen over Diabetes Type 2. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.

Hieronder kunt u verder lezen over de symptomen van diabetes, het onderscheid tussen diabetes type 1 en diabetes type 2, de oorzaak van diabetes of de behandeling van diabetes. Klik daarvoor hier verder:

Diabetes type 1 of 2?
Er zijn twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Onderliggend aan zowel diabetes type 1 als 2 ligt een verstoring van de insuline productie, de insuline opname of beiden. Insuline is een hormoon dat verantwoordelijk is voor de opname van glucose in de cellen (zie plaatje). Als er te veel glucose in het bloed is, scheidt de alvleesklier insuline uit en stuurt een signaal naar de lever en de spieren om glucose op te slaan. Insuline stimuleert ook de weefsels om glucose op te slaan als vet voor lange termijn reserves.
Diabetes type 1
Type 1 diabetes, ook wel bekend als insuline afhankelijke diabetes, is een autoimmune toestand die optreedt als het lichaam de cellen die insuline aanmaken aanvalt en vernietigd. Diabetes type 1 telt voor ongeveer 5 tot 10% van de gevallen van diabetes. Omdat mensen met diabetes type 1 niet langer zelf insuline kunnen aanmaken, is er geen insuline meer aanwezig in het bloed, die de cellen helpt om glucose op te nemen (zie plaatje) is de intraveneuze vervanging van insuline noodzakelijk.
Diabetes type 2
Type 2 diabetes, ook wel bekend als insuline onafhankelijke diabetes, treedt op als het lichaam niet langer in staat is om insuline effectief te gebruiken en stapsgewijs resistent wordt tegen haar effecten. Het lichaam produceert nog steeds insuline, maar omdat de insulinereceptoren op de cellen niet meer goed werken, kunnen ze de glucose in het bloed niet goed helpen om de cellen in te komen (zie plaatje). Hoe meer insuline we aan het lichaam toevoegen, hoe meer schade deze insulinereceptoren op termijn lijden. Het is een langzaam voortschrijdend proces, dat zich doorheen identificeerbare fases beweegt.
De stadia van Diabetes type 2
In de vroegere stadia, worden zowel de insuline als glucose niveaus verhoogd. Deze toestanden worden respectievelijk hyperinsulinemie en hyperglycemie genoemd. In de latere stadia worden de insuline niveaus verlaagd, en de bloedsuiker niveaus zijn dan erg hoog.

Symptomen en diagnose van diabetes
Gebruikelijke symptomen van diabetes zijn bijvoorbeeld toegenomen dorstigheid en urineren, ongebruikelijk gewichtsveranderingen, geïrriteerdheid, vermoeidheid en een wazig zicht. Klinische symptomen bestaan o.a. uit hyperglycemie en glucose in de urine. De adem zou zoet kunnen ruiken door ketonen in het bloed, die van nature een zoete geur hebben. Ook het vertonen van vlekken op de huid, is een van de symptomen van diabetes.
Overige bekende symptomen
 • overmatig veel drinken (polydipsia) en plassen (polyurie)
 • blaasontstekingen
 • slechte adem: typische acetongeur
 • slechte heling van wondjes
 • oogontstekingen
 • een droge mond hebben
 • meer honger hebben
 • impotentie
 • misselijkheid en braken
 • perifere neuropathie
 • sufheid
 • coma
Het meten van diabetes
De meest gebruikte klinische testen die gebruikt worden om diabetes te diagnosticeren zijn metingen van de bloedglucose. De FPG (Fasting Plasma Glucose) -test meet de hoeveelheid glucose in het bloed na nuchterheid. Prediabetes wordt gediagnosticeerd wanneer de glucose niveaus tussen de 100 en 125 mg/dL zijn. Diabetes wordt gediagnosticeerd wanneer de nuchtere glucose niveaus stijgen tot 126 mg/dL.
Orale glucose tolerantie test
De orale glucose tolerantie tests (OGTT) wordt gebruikt om de respons van insuline op hoge glucose te meten. Tijdens deze test wordt de patiënt glucose gegeven en worden de glucose niveaus gemeten. Prediabetes wordt gediagnosticeerd als de glucose niveaus stijgen tussen de 140 en 199 mg/dL. Diabetes wordt gediagnosticeerd als de glucose niveaus stijgen tussen de 199 en de 200 mg/dL.
De HbA1c test
Deze test is ook erg bruikbaar in het diagnosticeren van minder ernstige vormen van diabetes. Op basis van deze testen kunnen clinici de gemiddelde bloedglucose niveaus schatten voor de afgelopen 2 tot 4 maanden. Normaal gezien is ongeveer 4 tot 6% van de hemoglobine geglycosileerd. Dit correspondeert met een gemiddelde bloedglucose tussen 60 en 120 mg/dL. Milde hyperglycemie laat HbA1c toenemen tot 8 tot 10% (of 180 tot 240 mg/dL). Ernstige hyperglycemie verhoogt de HbA1c waardes tot 20%. Voor diabetici is een gezond HbA1c niveau minder dan 7% en een gemiddeld bloedsuiker niveau minder dan 150 mg/dL.

De oorzaak van diabetes
De exacte oorzaak van diabetes is eigenlijk niet bekend. Wel is het duidelijk dat de oorzaak van diabetes type 1 met name genetisch is. De oorzaak van diabetes type 2 heeft te maken met levensstijlfactoren en kan dus goed behandeld worden. Maar, diabetes type 2 neemt ook exponentieel toe wereldwijd. Een van de belangrijkste oorzaken van diabetes type 2 is namelijk overgewicht.
Risicofactoren voor diabetes
 • erfelijkheid
 • leeftijd: hoe ouder hoe meer kans
 • overgewicht, zelfs ongeacht de leeftijd
 • vet rondom de buik
 • tekort aan lichaamsbeweging
 • verhoogde bloedsuikerwaardes in het verleden
 • zwangerschap
 • na de zwangerschap
 • roken doet de kans op diabetes met 50% toenemen
Overgewicht oorzaak van diabetes?
Men heeft kunnen vasstellen dat er een correlatie is tussen overgewicht en diabetes type 2. Maar wat nu precies de oorzaak is van wat, is nog onduidelijk. Het lichaam heeft onderdeeltjes die wij mitochondrieën noemen. Dat zijn kleine energiecentrales die brandstof produceren voor ons lichaam. Een bepaald enzyme zorgt ervoor dat die energie/ brandstof vervoerd kan worden. Te veel vet in ons lichaam zorgt ervoor dat deze enzymes niet meer goed werken.
Vrije zuurstofradicalen
De mitochondrieën in ons lichaam maken zogenaamde “vrije zuurstofradicalen” aan. Deze zijn giftig voor het lichaam omdat de cellen erdoor stuk gaan. Als er zich te veel van deze vrije zuurstofradicalen in ons bloed bevinden, kunnen deze de insulinereceptoren beschadigen. Zo kan insuline niet meer helpen om glucose in de cellen op te nemen (zie plaatje). Onderzoekers denken dat het deze vrije radicalen zijn, die de oorzaak zijn van diabetes type 2. Het is het hebben van overgewicht en het eten van veel vetten, wat de kans op deze schade verhoogt. Een vetrijk dieet plus het hebben van overgewicht is daarom dubbel nadelig.

De behandeling van diabetes type 2
De hedendaagse behandeling van diabetes type 2 in de reguliere geneeskunde is niet in alle gevallen een adequate behandeling. Mensen met diabetes type 2 wordt doorgaans geadviseerd om de insuline niveaus te verhogen. Zodoende zouden zij glucose kunnen helpen om in de cellen terecht te komen, en zouden de bloedglucose niveaus kunnen dalen. Er is echter iets heel anders aan de hand bij diabetes type 2. Om een behandeling van diabetes type 2 goed aan te pakken, is het belangrijk het werkelijke principe van de aandoening goed te begrijpen.
Hyperinsulinemie
In het vroege stadium van diabetes type 2 lijdt het lichaam al aan hyperinsulinemie. Hyperinsulinemie is een stofwisselingsprobleem waarbij de insulinespiegels in het bloed verhoogd zijn. Meestal wordt dit niet veroorzaakt door een verhoging in de insulineproductie. Vaker is het een gevolg van een metabolisch defect waardoor insuline niet goed opgenomen kan worden. Er is dan bijvoorbeeld een verminderde gevoeligheid van de insulinereceptoren op de celmembranen. We noemen dit een insulineresistentie.
Insulinereceptoren
Elke cel heeft receptoren voor allerlei stofjes. Via deze receptoren kunnen deze stoffen in de cel opgenomen worden. Receptoren zijn dus een soort brievenbusjes. De insulinereceptoren zorgen ervoor dat insuline en glucose in de cellen kunnen worden opgenomen. Als de receptoren voor insuline niet goed werken, spreken we van een insuline resistentie. Er wordt dan minder glucose vanuit de bloedstroom geabsorbeerd dan normaal, en om die reden stijgt de bloedsuikerspiegel in het bloed. Omdat het lichaam niet goed begrijpt wat er aan de hand is, stuurt het in eerste instantie meer insuline. Dit helpt echter niet, omdat de receptoren nu eenmaal niet goed werken.
Ontstaan van insulineresistentie
De stijging van bloedsuiker verstoort de natuurlijke balans van het lichaam. De alvleesklier wordt daarom gemotiveerd om nog meer insuline aan te maken zodat de glucoseniveaus in het bloed genormaliseerd worden. Deze korte-termijn zelfregulerende oplossing van het lichaam, zorgt op een succesvolle manier voor de opname van dit glucoseoverschot in de cellen. Tegelijkertijd bevordert het echter ook de progressie van de ziekte doordat de insuline receptoren minder gevoelig worden. De alvleesklier moet dan nog meer insuline vrijgeven om glucose uit het bloed te halen. Het lichaam komt in een vicieuze cirkel.
Alvleesklieruitputting
Een insulineresistentie treedt op in verschillende stadia. Eerst verhoogt de alvleesklier haar productie van insuline om glucoseoverschotten uit het bloed te laten halen. Hierdoor worden de insulinereceptoren minder gevoelig en kunnen ze minder glucose opnemen. De alvleesklier moet dan nog meer insuline aanmaken om glucose in de cellen te krijgen. Uiteindelijk put de alvleesklier zichzelf uit en kan deze niet langer adequate hoeveelheden insuline aanmaken. De bloedsuikerspiegel stijgt hierdoor excessief. De goed behandelbare diabetes type 2 mondt zo – bij te late behandeling – uit in een slecht behandelbare diabetes type 1.
Behandeling met medicijnen
Jammer genoeg wordt veel mensen in een vroeg stadium van diabetes type 2 medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen zijn ontworpen om de insuline niveaus te doen stijgen. Maar in dit vroege stadium zijn de insuline niveaus al hoog en is de alvleesklier al hard aan het werk. De strategie met medicijnen versneld hierdoor de beschadiging van de insulinereceptoren en het proces van alvleesklieruitputting. Daarnaast is insuline ook nog eens een krachtig hormoon, dat bij te hoge hoeveelheden schade aanbrengt in het lichaam.
Schade door medicijnen
Medicijnen die worden voorgeschreven in de vroege stadia van diabetes type 2 zijn ontworpen om insuline niveaus te doen stijgen. Dit terwijl de insuline niveaus in de vroege stadia van diabetes type 2 al hoog zijn. Deze extreme insuline niveaus onderdrukken de productie en vrijgave van groeihormonen. Obese kinderen ondervinden daarom enorme schade aan deze behandeling van diabetes. Er zijn bewijzen dat extreme insuline niveaus bijdragen aan darmkanker (LifeExtension 2013: pp.547). Het verhogen van insuline lost de oorzaak van het probleem niet op. Om diabetes type 2 aan te pakken, is het van belang om de oorzaak – defecte insuline receptoren op de cellen – aan te pakken.
Een andere behandeling
Er zijn acute verschillen tussen de vroege en de latere varianten van diabetes type 2. Het spreekt voor zich dat de behandeling van diabetes type 2 in haar diverse varianten ook moet verschillen. In de vroege stadia lijden mensen aan hyperglycemie en hyperinsulinemia. In plaats van het nemen van medicijnen die de insuline verhogen, zou het beter zijn om in het vroege stadium van diabetes type 2, therapieën te gebruiken die de gevoeligheid van de insulinereceptoren herstellen en bevorderen. Wilt u meer hierover weten. Neem gerust contact op met onze newmedix kliniek, om uw mogelijkheden te bespreken.
Een programma voor diabetes type 2
Zoals de documentaire Simpelweg Rauw: Het Omkeren van Diabetes in 30 dagen doet vermoeden is het heel nuttig om diabetes type 2 in een vroeg stadium te behandelen. Deze behandeling zou gericht moeten zijn op een beter voedingsprogramma en op meer beweging. Hoewel de aandoening een genetische component heeft, heeft onderzoek aangetoond dat voeding en sport het ontstaan van de aandoening kunnen tegenhouden. Onderzoek heeft ook aangetoond dat sport en voeding beter werken dan medicatie.
Behandeling van diabetes in cijfers
Slechts 30 minuten sport per dag met een gemiddelde fysieke inspanning gekoppeld aan een gewichtsverlies van 5 tot 10% zorgt voor een verminderd voorkomen van diabetes in de risicogroep met 58% (LifeExtension 2013: pp.547). Het Amerikaanse Diabetische Fonds raadt een dieet van veel vezels en ongerafineerde koolhydraten en laag in verzadigde vetten aan. Voedingsmiddelen met een lage glycemische index worden in het bijzonder aangeraden omdat ze de insuline respons gerust laten.
Het HCF en het Hormoonbalans Dieet
De Amerikaanse arts James Anderson maakte het HCF dieet bekend (high-carbohydrate, high-plant-fiber diet = HCF). In Nederland maakte Ralph Moorman het Hormoonbalans Dieet bekend. Beide diëten legge nadruk op granen, groenten en groenten met een wortel. De diëten beperken de inname van suikers en vetten. Een gezond dieet voor diabetici, is ook rijk aan kalium omdat kalium de insuline receptoren versterkt. Beide diëten zijn effectief gebleken in de behandeling van diabetes type 2.
Onze behandeling
Bij newmedix zijn wij goed in staat om uw diabetes type 2 te behandelen. Onze behandeling richt zich op levensstijladvies enerzijds (voeding en beweging) en anderzijds onderzoeken wij ook de toestand van uw lichaam. Door middel van voedingssupplementen en voedingsrichtlijnen, ondersteunen wij uw lichaam om de insuline receptoren te ondersteunen. Als u tijdig aan uw behandeling van diabetes type 2 begint, is het soms mogelijk om tot een punt te komen, dat u geen insuline meer nodig heeft. Door middel van onze 5 fundamentele stappen, ondersteunen wij op deze manier het zelfherstellend vermogen van uw lichaam. Neem voor meer informatie contact op of maak een afspraak.
Kosteloze informatiebijeenkomsten
Heeft u interesse in een behandeling van uw diabetes type 2, maak hier een afspraak. Wilt u wat meer weten over hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben. Of schrijf u hier in voor onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Is diabetes in uw familie erfelijk, maak dan een afspraak voor een regelmatige preventieve check.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO