Fibromyalgie behandeling | Newmedix

Fibromyalgie

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een pijnlijke ziekte. Niet alleen vanwege de fysieke beperkingen en leed, maar ook vanwege de pijnlijke psychische klachten. Deze psychische klachten worden ook niet altijd begrepen door onze omgeving. Dat kan gevoelens van wanhoop en eenzaamheid oproepen. De situatie lijkt bij fibromyalgie soms uitzichtloos.

Weke delen reuma

De reguliere geneeskunde erkent tot op heden geen oorzaak van fibromyalgie. Er worden immers geen afwijkingen in de spieren of gewrichten gevonden bij mensen die aan fibromyalgie lijden. Dit in tegenstelling tot andere reumatische aandoeningen. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd.

Een veelheid aan symptomen

De reguliere geneeskunde gist dat de ziekte te maken zou kunnen hebben met de aansturing van de spieren vanuit de hersenen, of de wijze waarop ons lichaam prikkels van buitenaf selecteert of verwerkt. (zie: www.reumafonds.nl). Dit verklaart echter nog niet de veelheid aan symptomen die fibromyalgie kenmerken.

Vaker bij vrouwen

Schattingen stellen dat fibromyalgie met name bij vrouwen voorkomt. Er wordt zelfs gedacht dat zeker 10% van de vrouwen tussen de 20 en 50 jaar aan fibromyalgie lijdt (Verkaik, 2011). Deze cijfers zijn natuurlijk immens. In de reguliere geneeskunde worden geen oplossingen geboden voor fibromyalgie. De orthomoleculaire geneeskunde kan fibromyalgie echter goed behandelen. U kan hiervoor meteen een afspraak maken bij onze newmedix kliniek. Schrijf u anders hierin voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. U kan hier ook wat lezen over hoe andere patiënten baat hebben gehad bij onze behandeling.

Achtergrondinformatie

Verkaik, R. 2011. “Geleide Visualisatie bij Fibromyalgie: effecten op pijn, zelfeffectiviteit en functionele status.” In: Psychologie en Gezondheid. Vol. 39, Iss. 5, pp. 282-291.

Lees hier verder als u meer wilt weten over fibromyalgie en haar symptomen, over de fibromyalgie tenderpoints, over de oorzaak en onze goede behandelmogelijkheden van fibromyalgie:

Fibromyalgie en haar symptomen
Er bestaan in de reguliere geneeskunde geen bloedtesten om fibromyalgie vast te stellen. Toch zijn er afspraken gemaakt over het vaststellen van fibromyalgie. Dit gebeurt op basis van een aantal vastgestelde fibromyalgie symptomen.
Internationale richtlijnen fibromyalgie
De belangrijkste fibromyalgie symptomen volgens het American College of Reumatology (ACR) voor de classificatie van fibromyalgie zijn:
 • chronische pijn of stijfheid, ten minste drie maanden aanwezig, op drie of meer plekken in het lichaam zowel boven als onder de taille, zowel links als rechts van het lichaam
 • het hebben van pijnpunten (11 of meer van de 18 vastgestelde pijnpunten), de zogenaamde fibromyalgie tenderpoints, op afgesproken plaatsen.
Overige fibromyalgie symptomen
Overige fibromyalgie symptomen zijn veelvoorkomende en langdurige klachten zoals:
 • chronische vermoeidheid
 • problemen met de concentratie
 • cognitieve traagheid (langzaam denken)
 • wisselende stemmingen
 • depressiviteit
 • nervositeit
 • niet uitgerust wakker worden
 • temperatuurgevoeligheid
 • darmklachten
 • verminderde eetlust
 • slaapproblemen
(zie: www.fesinfo.nl)
Oorzaak veelheid symptomen fibromyalgie
Fibromyalgie wordt met andere woorden gekenmerkt door een uiteenlopend scala aan symptomen. Hoewel er in de reguliere geneeskunde geen duidelijk beeld bestaat van de oorzaken van fibromyalgie en van de samenhang van deze diverse symptomen, kijkt de orthomoleculaire geneeskunde hier heel anders tegenaan. Klink hier om meer te lezen over het genezen van fibromyalgie binnen de orthomoleculaire geneeskunde.
Tussen de oren?
Tot voor kort werd de samenhang van de symptomen van fibromyalgie amper erkend. Er werd al snel gezegd, dat fibromyalgie tussen de oren zat. Hoewel men hier in Nederland nog weinig mee te maken zal krijgen, getuigen onze patiënten uit België vaak over het niet serieus worden genomen door artsen in Vlaamse ziekenhuizen. Dat fibromyalgie tussen de oren zit, is een al lang achterhaald idee. Laat u daarom hiermee niet het bos insturen.
Pathologische basis
Het feit dat fibromyalgie gezien werd als een psychologische aandoening, had met name te maken met het feit dat men geen objectieve medische oorzaak kon vinden in het lichaam. Recente bevindingen hebben echter blootgelegd, dat er wel degelijk een pathologische basis is te vinden voor fibromyalgie.
Het zenuwstelsel
De symptomen die met fibromyalgie te maken hebben, blijken terug te herleiden te zijn tot een centraal sensitiviteitssyndroom van het onderliggende zenuwstelsel. Het doen van laboratoriumtesten en scans van het lichaam heeft dit laten zien (LifeExtension 2013: pp. 633).
Achtergrondinformatie
Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Fibromyalgie tenderpoints
Binnen het ziektebeeld fibromyalgie staat de term tenderpoints voor “gevoelige plekken”. Deze tenderpoints zijn pijnlijke plekken op het lichaam, die extra gevoelig zijn wanneer er druk op uitgeoefend wordt. Er is vastgesteld dat er bij fibromyalgie 18 pijnlijke tenderpoints zijn. Deze worden door uw arts gebruikt om de aandoening vast te stellen. Het is echter niet zo dat bij fibromyalgie enkel deze tenderpoints pijnlijk hoeven zijn. Ook andere plekken op uw lichaam kunnen gevoelig zijn of pijnlijk bij aanraking.

Fibromyalgie oorzaak
De orthomoleculaire geneeskunde is op het vlak van onderzoek naar fibromyalgie en haar oorzaak verder dan de reguliere wetenschap. De orthomoleculaire geneeskunde ziet fibromyalgie als één van de vele typisch veelvoorkomende gezondheidsproblemen van het leven in de hedendaagse maatschappij.
De belangrijkste oorzaak fibromyalgie
 • het overmatige gebruik van antibiotica in voeding en in de gezondheidszorg in de naoorlogse periode en de gevolgen hiervan op het menselijk lichaam
 • de grote aanwezigheid van stress factoren in de hedendaagse maatschappij en de invloed hiervan op ons lichaam
 • de genetische manipulering van ons voedsel sinds de naoorlogse babyboom en de gevolgen hiervan op het menselijk lichaam
 • het niet onderkennen van de rol van bepaalde epi-genetische afwijkingen door de regulieren geneeskunde
Dopamine Tekort
In orthomoleculaire termen en op biochemische niveau wordt voor fibromyalgie door orthomoleculair artsen één heel belangrijke oorzaak aangewezen. Deze oorzaak noemen wij het Dopamine Tekort (ook wel een endorfineresistentie genoemd). Afhankelijk van hoe ver het ziekteproces van fibromyalgie bij u gevorderd is, biedt newmedix u dan ook een behandeling die uw klachten in zijn geheel tot nagenoeg zal verhelpen.
Meer informatie
Lees hier wat een Dopamine tekort inhoudt, hoe andere fibromyalgie patiënten onze behandeling ervaren hebben, of maak meteen een afspraak bij onze newmedix kliniek. U kan zich ook eerst inschrijven voor een van onze informatieavonden.

Fibromyalgie genezen
Fibromyalgie is volgens de reguliere geneeskunde niet te genezen. Omdat de reguliere geneeskunde geen oorzaak erkent voor fibromyalgie, zijn er ook geen adequate medische behandelingen mogelijk. Indien u lijdt aan fibromyalgie kan u doorverwezen worden naar een revalidatiekliniek, om om te leren gaan met uw klachten en beperkingen. Dit als laatste of enige redmiddel. Fibromyalgie genezen doet men echter niet.
Fybromyalgie is te genezen
Volgens de orthomoleculaire zienswijze is fibromyalgie wel te behandelen en kunnen duidelijke verbeteringen worden behaald, afhankelijk van hoever u in uw ziekteproces bent. Bij newmedix worden met fibromyalgie goede resultaten geboekt. Lees vooral eens hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben. Vele mensen hebben door middel van onze behandeling met name hun pijnen goed weten te beheersen. Dat de reguliere wetenschap deze feiten ontkent is een erg pijnlijk feit. Want in Nederland alleen lijden naar schatting ongeveer 10 % van de mannen en vrouwen aan fibromyalgie.
Chronische pijn
Veel fibromyalgie patiënten beschouwen hun kwaliteit van leven als slecht, vergelijkbaar met en zelfs slechter dan mensen die lijden aan reumatoïde artritis of COPD (NVR, 2003). Om de pijn van fibromyalgie te verlichten, worden momenteel onderzoeken gedaan naar de rol van visualiseren (een vorm van hypnose) in pijnverlichting. Een orthomoleculaire behandeling kan de pijn echter voor altijd wegnemen. Wilt u meer weten, bel ons voor meer informatie of maak meteen een afspraak.
Fibromyalgie behandelen door voedingsstijl?
In onze newmedix kliniek kijken wij naar de chemische gesteldheid van uw lichaam. Het zou kunnen, dat wij u adviseren zich aan een dieet te houden. Om fibromyalgie te behandelen is het immers van belang de chemische balans in uw lichaam te herstellen. Diverse voedingsmiddelen die in onze hedendaagse maatschappij gebruikt worden, komen die chemische balans niet te goede. Bij newmedix werken wij daarom aan de hand van de 5 fundamentele stappen voor duurzame gezondheid op celniveau. Door uw cellen weer gezond te maken, hervindt uw lichaam zijn zelfhelende vermogen en kunnen uw klachten verdwijnen.
Voedingssupplementen
Wij streven er bij newmedix naar om fibromyalgie te behandelen door middel van het toedienen van de juiste voedingssupplementen en mineralen. Het succes van een behandeling is echter ook afhankelijk van het stadium waarin uw ziekte gevorderd is. Indien de ziekte te ver gevorderd is, is het vaak wel mogelijk de pijnklachten te beheersen en een verergering van het proces te remmen. Snel actie ondernemen bij een vermoeden van fibromyalgie of kort na uw diagnose is daarom van groot belang. Jammer genoeg verergeren medicijnen die men in de reguliere sector krijgt om de symptomen van fibromyalgie te dempen vaak juist het probleem. Ze helpen onze cellen niet werkelijk hun optimale gezondheid te hervinden.
Meer informatie
Bel ons voor meer informatie over onze behandeling van fibromyalgie. U kunt ook direct een afspraak maken of zich aanmelden voor onze kosteloze informatiebijeenkomst. Lees hier hoe andere patiënten met fibromyalgie onze behandeling ervaren hebben.

Onze behandeling van fibromyalgie
Bij newmedix volgt de behandeling van fibromyalgie de 5 fundamentele stappen naar langdurige gezondheid op celniveau. Deze 5 stappen omvatten een synergetische proces. Het doel van deze behandeling is om het lichaam haar zelfherstellend vermogen terug te geven. Veel patiënten met fibromyalgie hebben enorme baat bij onze behandeling. Het is verstandig om er snel bij te zijn. Hoe eerder u met een orthomoleculaire behandeling begint, hoe beter wij de ziekte kunnen aanpakken. Bel ons voor meer informatie over onze behandeling van fibromyalgie. U kan ook direct een afspraak maken of zich aanmelden voor een kosteloze informatiebijeenkomst. U kan ook lezen hoe andere patiënten hun behandeling van fibromyalgie bij newmedix ervaren hebben.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO