Schildklierklachten | Newmedix

Schildklierklachten

Schildklier klachten

Schildklier klachten ontstaan bij miljoenen mensen wereldwijd. Vaak hebben we niet door dat klachten als vermoeidheid, gewichtstoename of cognitieve aandoeningen hiermee te maken hebben. Schildklier klachten kunnen bestaan uit een onderactieve of overactieve schildklier. We noemen deze schildklier klachten respectievelijk hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie (Life Extension 2013).

Klachten van te trage schildklier

Een te trage schildklier, hypothyreoïdie, geeft klachten die heel vaak aan andere aandoeningen geweten worden. Deze schildklier klachten worden daarom vaak over het hoofd gezien. De hele gebruikelijke symptomen worden dan gewoon voor ouderdomsklachten aangezien. Denk bij deze klachten aan vermoeidheid, niet kunnen afvallen en zwaarlijvigheid en cognitieve klachten zoals vergeetachtigheid (Canaris 1997).

Klachten bij te snel werkende schildklier

Een te snel werkende schildklier, hyperthyreoïdie, geeft zeer vernietigende klachten. Deze schildklier klachten komen echter wel minder vaak voor dan de te trage schildklier. De schildklier klachten van de te snel werkende schildklier worden gekenmerkt door een onderdrukking van het schildklierhormoon TSH. Een te snel werkenden schildklier kan vaak een ongeziene veroorzaker zijn van tal van psychische klachten maar ook van miskramen (Poppe 2007).

Hart- en vaatziekten

Schildklier klachten worden geassocieerd met een toenemend voorkomen van hart- en vaatziekten, met name aritmie ofwel hartritmestoornissen zoals bradycardie (te traag) en tachycardie (te snel) (Duntas 2011). Hyperthyreoïdie heeft een directe negatieve impact op de gezondheid van onze botten en op het glucose niveau. Ook veroorzaakt het vaak angstigheid en nervositeit.

Eenvoudige test om schildklierklachten te testen

Bij newmedix beschikken wij over een excellente test, die uw schildklier klachten gemakkelijk diagnosticeert. Wij meten hierbij zowel de T3, T4 als het TSH-hormoon. Omdat wij gebruik maken van testen, die veel uitgebreider en grondiger zijn dan de testen die u worden geboden bij de huisarts of in het ziekenhuis in de Nederlandse gezondheidszorg, kunnen wij een veel duidelijker beeld scheppen van de werking van uw schildklier. Wij werken hiertoe samen met laboratoria in Duitsland, de Verenigde Staten en Noorwegen. Wilt u meer achtergrondinformatie over wat een schildklier nu eigenlijk is, wat de oorzaken zijn van schildklier klachten, wat een te snel werkende schildklier inhoudt, of wat een te trage schildklier inhoudt, lees dan hierbeneden verder:

Achterinformatie

Canaris, G. Steiner, J. Ridgway, E. “Do traditional symptoms of hypothyroidism correlate with biochemical disease?” In: Journal of General Internal Medicine. Vol. 12. Iss. 9. pp. 544-50. Duntas, L. Biondi, B.”2011. “New insights into subclinical hypothyroidism and cardiovascular risk.” In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis.  Vol. 37. Iss. 1.  pp. 27-34. Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging. Poppe, K. Velkeniers, B. Glinoer, D. 2007. “Thyroid disease and female reproduction.” In: Journal of Clinical Endocrinology.  Vol. 66. Iss. 3. pp. 309-21.

Wat is de schildklier?
De schildklier is een vlindervormig orgaan dat net onder de Adams Appel gelokaliseerd is (zie plaatje). Bestaande uit kleine zakjes is het een klier, die gevuld is met jodium-rijke proteïnen, die we thyroglobuline noemen. Daarnaast is de klier ook gevuld met T4, oftewel thyroxine, en T3, oftewel trijodiumthyronine. De belangrijkste functie van deze twee hormonen, is het reguleren van het metabolisme. Dit doen deze hormonen door het tempo waarop het lichaam calorieën (uit voeding) in energie omzet, te controleren. In feite, wordt elk metabolisch tempo van elke cel in het lichaam gereguleerd door schildklierhormonen. Kort gezegd, betekent dit dat de omzetting van calorieën (uit voeding) in energie (warmte of beweging) door onze schildklier bepaald wordt.
Hoe werkt de schildklier?
De belangrijkste hormonen in de schildklier zijn T3 en T4. De productie van deze hormonen wordt mede gereguleerd door de hypothalamus en de hypofyse. Om stabiele niveaus van schildklierhormonen te verzekeren, houdt de hypothalamus de circulerende schildklier hormonale niveaus strak in de gaten. Dus terwijl deze hormonen in de schildklier gemaakt worden, zorgen de hypothalamus en de hypofyse voor de aanmaak van deze hormonen. Ze geven opdrachten om meer of minder van deze stofjes te maken en uit te scheiden.
Hypothalamus
Als de schildklier hormonale niveaus te laag zijn, reageert de hypothalamus. Er gebeurt dan het volgende: 1. dan geeft de hypothalamus TRH – thyrotropine – vrij. 2. TRH stimuleert de hypofyse vervolgens om TSH – thyreoïde stimulerend hormoon – vrij te geven. 3. TSH stimuleert de schildklier om schildklierhormonen T3 en T4 te produceren. T3 en T4 verspreiden zich dan doorheen het lichaam, en reguleren hier de omzetting van calorieën naar energie. Als de productie en verspreiding van schilklierhormonen toeneemt, neemt TSH weer af, wat op zijn beurt de vrijgave van nieuwe hormonen uit de schildklier vertraagt.
Hoe krijgen wij het warm?
Als het koud is buiten schiet onze hypothalamus in actie. Hij maakt dan TRH aan, stuurt dit naar de hypofyse. Deze maakt TSH aan en stuurt dit naar de schildklier. Deze maakt meer T3 en T4 aan en stuurt dit het lichaam in. T3 en T4 werken dus als stofjes die het lichaam aanzetten meer zuurstof en calorieen om te zetten in energie. En zo krijgen we het weer warmer! Eigenlijk is onze schildklier dus simpelweg onze thermostaat.

Oorzaken schildklier klachten
Er bestaan een aantal typische hedendaagse oorzaken van schildklier klachten. Schildklier klachten hebben in de moderne tijd veel te maken met vervuiling. Denk hierbij aan vervuiling van de atmosfeer, vervuiling van ons voedsel en vervuiling van onze land- en akkerbouw en onze watervoorraden We zetten hieronder de belangrijkste hedendaagse oorzaken van schildklier klachten op een rij:
1. Straling
Vandaag de dag is het procentueel voorkomen van schildklier klachten hoger dan ooit (Pollack 2011). Er wordt verwacht dat dit zal omhoog blijven schieten omdat de nucleaire ramp van Fukushima nog steeds massale hoeveelheden aan nucleaire straling uitstoot. Deze nucleaire straling beïnvloedt de schildklier en andere cellen in het lichaam via de stof Jodium 113 en ook via radioactieve isotopen (Pollack 2011).
Fukushima
Een significant percentage van de wereldvoedselvoorraden worden momenteel nog steeds besmet met straling. In ons land, komt de straling van Fukushima in de boven- en ondergrondse waterreservoirs, zowel als dat ze op onze gewassen terecht komt. Straling komt zo op onze melk, in het vlees, het fruit en de groenten. Mensen die niet in contact komen met straling vanuit de lucht worden er aan blootgesteld via voeding en water (Pollack 2011).
Jodium en selenium tekorten
Met al die straling, gekoppeld aan extreme vormen van jodium en selenium tekorten, ontstaan steeds meer schildklier klachten. Jodium en selenium tekorten ontstaan o.a. door het overbelasten van akkers door akkerbouw. De grond verliest haar selenium en jodium voorraden sneller dan dat ze door de natuur kunnen worden aangevuld. Het vele eten van groenten uit kassen, maakt dat we steeds minder jodium en selenium binnenkrijgen (Szybinski 2010).
2. Chronische Cellulaire Ontstekingen
Chronische Cellulaire Ontstekingen kunnen een oorzaak zijn van schildklier klachten (Piccone 2011). Vrije-radicalen creëren schade aan het mitochondriale en het nucleaire DNA door een te beperkte opname van anti-oxidante voedingsstoffen in ons dieet. Daarnaast activeren omgevingstoxiciteit (zware metalen), bewerkt voedsel (transvetten, suiker, etc.), mycotoxines (schimmels), suiker & aspartaam … extreme immunologische activiteiten. Op termijn creëert deze extreme immunologische activiteit schildklier klachten. Alle vormen van stress (fysiologische stress zowel als psychische stress) creëren cellulaire ontstekingen, die schildklier klachten kunnen veroorzaken.
Het Lekkende Darm – Lekkende Brein Syndroom
De overconsumptie van granen, het gebruik van antibiotica in de landbouw, en de overconsumptie van GMO’s – Genetische Gemodificeerd Voedsel – verstoort onze neuro-endocrinologische regulatie van neurotransmitters. Immuun-ontregelingen die veroorzaakt worden door deze stoffen, veroorzaken schade in de darm- en vaatwanden. Deze worden doorlaatbaar voor zetmeel en dit geeft ruimte voor volkomen verstoorde processen. Omdat het lichaam hierdoor onder druk komt te staan, bv. niet meer voldoende vitamines en mineralen binnen krijgt, ontstaat iets wat we een Dopamine tekort noemen. Als deze situatie lang voortduurt, komt ook de schildklier onder druk te staan en ontstaan schildklier klachten.
Celmembraan Degradatie
Vanuit ontstekingsprocessen, zware metalen, chemicaliën, PVC’s, transvetten, pathogenen, en mycotoxines (schimmels, candida, etc.) geraken de celmembranen van al onze cellen ontstoken. Hierdoor lukt het de celmembranen niet goed om boodschappers te ontvangen. Als boodschappers niet goed ontvangen worden, kunnen ook niet de juiste boodschappen doorgestuurd worden. Ontstekingsprocessen door gifstoffel verstoren dus de communicatie tussen onze cellen en op die manier – op termijn – de werking van onze schildklier. Voor meer hierover, lees onze 5 fundamentele stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau.
Voortbestaan van Ziektekiemen
Ziektekiemen vermenigvuldigen zich in een giftige omgeving. Hun metabolische afval wordt daar zelfs giftiger, omdat het zich aanpast (vervormt) in electromagnetische velden. En waar vind je heden ten dagen geen overvloed aan elektromagnetische velden? De toxische stoffen in en omheen onze lichamen zorgen ervoor dat ons DNA niet optimaal kan werken.
Epigenetica
Terwijl epigenetische processen goed zouden kunnen functioneren in een gezonde omgeving, creëren ze negatieve resultaten van ziekte onder invloed van een giftige omgeving in en omheen het lichaam. Chronische ontstekingen door gifstoffen kunnen ervoor zorgen dat negatieve programma’s die in onze genen opgeslagen liggen, actief worden.
Genetische Gemodificeerd Voedsel
Genetisch Gemodificeerd Voedsel zoals maïs, soja, en bieten, of het eten van vlees dat met deze voedingsstoffen gevoed is, kan ervoor zorgen dat de inwendige probiotica van je ingewanden insecticides of virussen gaan produceren. Deze insecticides of virussen ontsteken de celmembranen en verstoren de genetische werking van het DNA. GMO’s dragen zo bij aan het ontstaan van geperforeerde darmwanden (Lekkende Darm Syndroom).
Glucose Metabolisme Dysregulatie
De overconsumptie van ontstekings-bevorderende suikers en hoge-fructose maïsproducten (Genetische Gemodificeerd Voedsel) kan een insulineresistentie veroorzaken. Glucose-ontregelingen worden in verband gebracht met hartziekten, obesitas, Alzheimer, diabetes en schildklier klachten.
Beperkte Voedingsvariatie
In onze moderne cultuur worden keer op keer dezelfde dingen gegeten. Denk hierbij aan tarwe, melk en gist. Deze producten verhogen de allergene reactiviteit van ons lichaam. Het menselijke lichaam vereist een grote variëteit aan fyto-moleculaire input van planten en kruiden om de vereiste en juiste epigenetische uitdrukking van optimale gezondheid te behouden. Zonder voldoende voedingsvariatie, lijdt het lichaam automatisch schade.
3. Lagere Effectiviteit van Schildklier Hormonen
Een lage schildklierfunctie is vaak het effect van de toxische omgeving gekoppeld aan de inadequate aanwezigheden van jodium, selenium, vettige zuren, en anti-oxidante voedingsstoffen. Het hierdoor ontstane lagere basale metabolisme verslechtert op haar beurt de lichamelijke functies. De cellulaire toxiciteit neemt toe, waardoor de leverfunctie verslechtert en het immuunsysteem steeds waakzamer moet worden. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel.
4. Verward Immuunsysteem
Het immuunsysteem zelf is niet zonder betrokkenheid bij schildklier klachten. Schade door vrije radicalen aan celmembranen laat ook een waarschuwingssignaal ontstaan voor het immuunsysteem. Allergieën en milieugifstoffen houden ons immuunsysteem voortdurend overwerkt. Dit zijn maar een paar zaken, die betrokken zijn bij het overspannen geraken van het immuunsysteem, en die kunnen leiden tot het beschadigen van weefsels door de activiteiten van het immuunsysteem. Schade in de weefsels van de schildklier door overmatige immuun activiteit veroorzaakt zo schildklier klachten.
Achtergrondinformatie
Piccone, N. 2011. “The Silent Epidemic of Iodine Deficiency.” In: Life Extension Foundation Magazine 2011.Pollack, A. 2011. Anxiety over radiation drives a sales surge for a drug against thyroid cancer. The New York Times. March 15. Szybinski, Z. Jarosz, M. Hubalewska-Dydejczyk, A. Et al. 2010. “Iodine-deficiency prophylaxis and the restriction of salt consumption – a 21st century challenge.” In: Endokrynol. Pol. Vol. 61, Iss. 1. pp. 135-40.

Te snel werkende schildklier
De te snel werkende schildklier wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd. Bij een te snel werkende schildklier produceert de schildklier te veel schildklierhormonen. Dit kan het metabolisme van het lichaam enorm verhogen.
Typische symptomen te snel werkende schildklier
Typische symptomen van een te snel werkende schildklier zijn het plots afvallen, een snelle hartslag, zweten, nervositeit of geïrriteerdheid. Ongeveer 1% van de bevolking heeft last van een te snel werkende schildklier. Er zijn een aantal ziektebeelden van de te snel werkende schildklier. We kijken hier eerst naar de verschillende ziektebeelden, en zullen daarna inzoemen op deze afzonderlijke thema’s.
 • thyreotoxicose
 • (sub-)klinisch en klinische hyperthyreoïdie
 • de Ziekte van Graves
 • de oorzaak van hyperthyreoïdie
 • de medische behandeling van hyperthyreoïdie
 • onze orthomoleculaire behandeling van hyperthyreoïdie
 • de ondersteuning van hyperthyreoïdie met voeding
Thyreotoxicose
Een extreme vorm van een te snel werkende schildklier noemen we thyreotoxicose. Dit kan uitmonden in wat in de volksmond een schildklierstorm wordt genoemd. De schildklierstorm is een medische noodtoestand waarbij de patiënt lijdt onder een verhoogd hartritme, een verhoogde bloeddruk, extreme uitputting, en hoge koortsen. Het hebben van een thyreotoxicose verhoogt het risico op beroertes en hartaanvallen en is in 50% van de gevallen fataal. Zelfs wanneer men gehospitaliseerd is en er voldoende medische zorg aanwezig is.
(Sub-)klinisch en klinisch hyperthyreoïdie
Eén van de (sub-)klinische varianten van een te snel werkende schildklier, is het subklinisch hyperthyreoïdie. Dit is een toestand waarbij het bloedonderzoek aantoont, dat TSH te laag is, terwijl de vrije T4 een normale waarde vertoont. De vrije T4 moet hierbij liggen tussen de 9 en 24 pmol/l en de TSH is bij bloedmetingen lager dan 0,4 mU/l. Als deze toestand meerdere toetsingen na elkaar aanhoudt (enkele maanden) spreken we van subklinisch hyperthyreoïdie. Als de toestand langer dan een jaar aanhoudt, noemen we deze vorm van een te snel werkende schildklier, klinische hyperthyreoïdie.
De Ziekte van Graves
De Ziekte van Graves wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van een te snel werkende schildklier. Het is net als de Ziekte van Hashimoto een auto-immuunziekte en wordt gezien als een multi-systeem aandoening. Dit wil zeggen, dat de Ziekte van Graves zich uit op diverse vlakken en plekken in het lichaam. De Ziekte van Graves valt het lichamelijke systeem, met andere woorden, op verschillende plekken aan.
Kenmerken van de Ziekte van Graves
Er zijn een aantal typische kenmerken die zich voordoen bij de Ziekte van Graves:
 • een te snel werkende schildklier
 • in een later stadium: een te langzaam werkende schildklier
 • oogklachten
 • huidaandoeningen aan de scheenbenen
Rol van auto-antilichaampjes
De Ziekte van Graves is eigenlijk de meest voorkomende oorzaak van hyperthyreoïdie. De overmatige schildklieractiviteit van de Ziekte van Graves is het resultaat van auto-antilichaampjes voor de TSH (Thyroide Stimulerende Hormonen)-receptoren. Deze antilichaampjes voor de TSH-receptoren activeren de TSH-receptoren. Ze helpen de TSH-receptoren om actiever te worden, als er onvoldoende TSH aanwezig is. Maar deze antilichaampjes stimuleren ook de schildklier. Hierdoor begint de schildklier excessieve hoeveelheden thyroide hormonen (T3 en T4) te produceren. Dit plaatst de schildklier in een hyper-activiteit en het metabolisme van de persoon in een afmattingsslag.
Overeenkomsten en verschillen met Ziekte van Hashimoto
De Ziekte van Graves kan net als de Ziekte van Hashimoto kropgezwellen veroorzaken. Om die reden halen studenten de beide ziektes wel eens door elkaar. Toch zijn het hele andere ziektes; vereisen ze een hele andere behandeling en worden er met de behandelingen heel diverse resultaten geboekt. Waar de Ziekte van Hashimoto hypothyreoïdie veroorzaakt, veroorzaakt de Ziekte van Graves hyperthyreoïdie. De Ziekte van Graves en de Ziekte van Hashimoto zijn eigenlijk als twee zijdes van dezelfde munt. In beide gevallen hebben we te maken met auto-antilichaampjes van het immuunsysteem, die sleutelelementen van de schildklier aanvallen.
Oorzaak van hyperthyreoïdie
De oorzaak van hyperthyreoïdie ligt doorgaans bij de Ziekte van Graves. Ze wordt gekenmerkt door symptomen zoals een versnelde hartslag, zweten, nervositeit, tremors, spierslapte, slaapproblemen, toegenomen eetlust en plots gewichtsverlies.
Medische behandeling van hyperthyreoïdie
Een lijst van mogelijke behandelingen, die gebruikt worden bij hyperthyreoïdie:
 • anti-thyreoïde medicijnen zoals methimazole of propielthyoraciel voorkomen de productie van T3
 • radioactief Jodium vernietigt de overactiviteit van de te snel werkende schildklier
 • de te snel werkende schildklier kan chirurgisch verwijderd worden
 • bèta-blokkers kunnen gebruikt worden om de hoge bloeddruk en de verhoogde hartslag, die samengaan met een te snel werkende schildklier te bestrijden.
Onze orthomoleculaire behandeling van hyperthyreoïdie
Bij newmedix beginnen we een behandeling van schildklier klachten altijd met een grondig schildklier onderzoek. Ook andere belangrijke zaken, die tijdens uw intake met onze orthomoleculair therapeut naar voren komen, worden onderzocht. Omdat newmedix samenwerkt met Duitse, Noorse en Amerikaanse laboratoria, zijn wij in staat om deze onderzoeken veel grondiger uit te voeren, dan uw arts of specialist in de reguliere sector. De Nederlandse gezondheidszorg biedt nu eenmaal (ook onder druk van de verzekeraars) niet alle ter beschikking zijnde testen en lab-onderzoeken. Op basis van uw uitslag en het algehele beeld van uw situatie, wordt een orthomoleculaire behandeling uitgestippeld. Deze kan omvatten: intraveneuze infusen met vitamines of mineralen, voedingssupplementen, aanpassingen in voeding en/of leefstijladvies etc.
Ondersteuning van hyperthyreoïdie met voeding
L-carnitine
De activiteit van de te snel werkende schildklier verhoogt het verbruik en verlies van de stof L-Carnitine in de urine. Mensen die lijden aan een vorm van hyperthyreoïdie zouden het daarom nodig kunnen hebben om extra L-carnitine in te nemen in de vorm van voedingssupplementen. L-Carnitine helpt meteen ook om de spierslapte en andere symptomen die komen kijken bij hyperthyreoïdie om te keren en te bestrijden. Klinische testen toonden aan, dat kleine doseringen van 2000 tot 4000 mg per dag ondersteunend zijn voor mensen met een te snel werkende schildklier.
Passiebloem en valeriaan
Verder hebben passiebloem en valeriaan een rustgevend effect op het zenuwstelsel. Om die reden kunnen ze behulpzaam zijn in het ondervangen van de symptomen van hyperthyreoïdie.
Behandeling
newmedix biedt behandelingen die concrete, natuurlijke en medicijnloze oplossingen bieden voor uw klachten. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten.

Te trage schildklier
De te trage schildklier wordt ook wel hypothyreoïdie genoemd. Bij een te trage schildklier produceert de schildklier te weinig schildklierhormonen. Dit kan het metabolisme van het lichaam enorm vertragen.
Typische symptomen van te trage schildklier
Typische symptomen van een te trage schildklier zijn vermoeidheid, zwakte, toenemende gevoeligheid voor koude, verstoppingen, onverklaarbare toename in gewicht, een droge huid, haarverlies en droog, kurkachtig haar, spierkrampen en depressiviteit.
Tijdsbestek en mate van klachten
Ondanks alles, hebben deze symptomen wel jaren de tijd nodig om te ontwikkelen. Hoe trager het metabolisme wordt, hoe duidelijker de signalen ook worden. Als een te trage schildklier onbehandeld blijft, zouden de klachten zeer ernstig kunnen worden. Deze extreme klachten kunnen dan reiken van een opgezwollen schildklier, tot vertraagde cognitieve processen tot dementie. Ongeveer 8,3% van de vrouwen lijden aan subklinisch hypothyreoïdie (LifeExtension 2013: pp.1254). Boven de 60 jaar, schat men zelfs dat dit meer dan 20% is (LifeExtension 2013: pp. 1254).
Ziektebeelden
We kijken hier eerst naar de verschillende ziektebeelden die bij de te trage schildklier horen en zullen daarna op specifieke thema’s inzoomen:
 • (sub-)klinisch en klinische hypothyreoïdie
 • de Ziekte van Hashimoto
 • de oorzaak van hypothyreoïdie
 • de medische behandeling van hypothyreoïdie
 • onze orthomoleculaire behandeling van hypothyreoïdie
 • de ondersteuning van hypothyreoïdie met voeding
(Sub-)klinisch en klinisch hypothyreoïdie
Eén van de (sub-)klinische varianten van een te trage schildklier, is het subklinisch hypothyreoïdie. Dit is een toestand waarbij het bloedonderzoek aantoont, dat TSH te hoog is, terwijl de vrije T4 een normale waarde vertoont. De vrije T4 moet hierbij liggen tussen de 9 en 24 pmol/l en de TSH is bij bloedmetingen hoger dan 0,4 mU/l. Als deze toestand meerdere toetsingen na elkaar aanhoudt (enkele maanden) spreken we van subklinisch hypothyreoïdie. Als de toestand langer dan een jaar aanhoudt, noemen we deze vorm van een te snel werkende schildklier, het klinisch hypothyreoïdie.
Ziekte van Hashimoto
De Ziekte van Hashimoto wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van een te trage schildklier. Het is net als de Ziekte van Graves een auto-immuunziekte en wordt gezien als een multi-systeem aandoening. Anders dan de Ziekte van Graves, uit de Ziekte van Hashimoto zich in vrijwel alle delen en organen van het lichaam. De Ziekte van Hashimoto uit zich in heel veel en hele diverse klachten. Wanneer deze klachten te lang niet onderkend worden, kan de te trage schildklier resulteren in stuipen en coma.
Kenmerken van de Ziekte van Hashimoto en (sub-)klinisch hypothyreoïdie
Er zijn een maar weinig typische kenmerken die zich voordoen bij de Ziekte van Hashimoto en bij het (sub-)klinisch hypothyreoïdie. Om die reden zijn deze ziektes soms moeilijk te diagnosticeren en worden ze vaak over het hoofd gezien. Ze kan pas enkel vastgesteld worden met een grondige bloedtest en niet aan de hand van concrete symptomen. De concrete symptomen van de Ziekte van Hashimoto komen immers ook bij andere ziekten en aandoeningen voor (LifeExtension 2013: pp. 1254). Ondanks dit alles is de Ziekte van Hashimoto wel een ernstige vorm van de te trage schildklier. Als de ziekte niet op tijd gediagnosticeerd wordt, worden de klachten steeds erger. Mogelijke kenmerken van de te trage schildklier op lange termijn zijn:
1. Maag- en darmklachten
Hypothyreoïdie is een veelgekende oorzaak van constipatie. Constipatie kan bij hypothyreoïdie het gevolg zijn van een verminderde vochtigheid in de ingewanden. In sommige gevallen, kan dit leiden tot blokkades in de ingewanden of tot verwijdingen in de dikke darm. Een te trage schildklier kan ook geassocieerd worden met een verminderde vochtigheid in de slokdarm. Deze verminderde vochtigheid van de slokdarm bij een te trage schildklier, kan zorgen voor moeilijk slikken, indigestie, misselijkheid en overgeven. Ongemak in de buik, winderigheid en een opgeblazen gevoel horen hier allemaal bij.
2. Depressie en psychiatrische stoornissen
Paniekstoornissen, depressiviteit, en veranderingen in de cognitie worden steeds frequenter geassocieerd met schildklierproblemen (van Hintum 2009). De te trage schildklier wordt zelfs heel vaak verkeerd gediagnosticeerd als depressie (LifeExtension 2013: pp.1255). Een studie die in 2002 gepubliceerd werd, toonde aan dat een te trage schildklier in het bijzonder veel voorkwam onder patiënten met een bipolaire stoornis. “…resultaten suggereren dat om en nabij driekwart van de patiënten met een bipolaire stoornis een afwijkend schildklier profiel bezitten dat niet volkomen optimaal reageert op depressiviteit (Cole 2002).” Het meten van schildklier hormonen, kan voor de zekerheid uitsluiten dat u niet te maken heeft met een te trage schildklier in de plaats van werkelijk depressief te zijn of zelfs een bipolaire stoornis te hebben. En andersom geredeneerd, wanneer uw depressie of bipolaire klachten met uw schildklier te maken hebben, kan het ondersteunen van uw schildklier ook uw klachten ondersteunen.
3. Vermindering van cognitieve vaardigheden
Patiënten met een te trage schildklierfunctie kunnen lijden onder traag denken, vertraagde informatieverwerking, moeilijkheden bij het herinneren van namen, e.d.. Patiënten met vormen van subklinisch hypothyreoïdie vertekenen symptomen van een verminderd werkgeheugen, zowel als een verminderd tempo op het vlak van zintuiglijke en cognitieve processen. Het meten van schildklier hormonen, kan voor de zekerheid uitsluiten dat u niet te maken heeft met een te trage schildklier in de plaats van werkelijke cognitieve problemen te hebben. En andersom geredeneerd, wanneer uw cognitieve klachten met uw schildklier te maken hebben, kan het ondersteunen van uw schildklier ook de verbetering van uw cognitieve klachten ondersteunen.
4. Hart- en vaatziekten
Verschillende vormen van hypothyreoïdie worden geassocieerd met verhoogde cholesterol niveaus, een verhoogde bloeddruk en een toegenomen risico tot hart- en vaatziekten (LifeExtension 2013: pp.1255). Mensen met subklinisch hypothyreoïdie lopen 3,4% meer kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan mensen met een gezonde schildklier.
Rol van auto-antilichaampjes
De Ziekte van Hashimoto is het meest voorkomende hypothyreoïdie. De te trage schildklier bij de Ziekte van Hashimoto is het resultaat van auto-antilichaampjes die thyroglobuline en/of het enzyme thyreoïde peroxidase vernietigen. Thyroglobuline is een proteïne dat gebruikt wordt door de schildklier om de thyreoïde hormonen T3 en T4 te produceren. Thyreoïde peroxidase is een enzyme in de schildklier dat assisteert bij de productie van T3 en T4. De Ziekte van Hashimoto is daarmee een auto-immune schildklierafwijking. Hashimoto kan geassocieerd kan worden met een kropgezwel of struma of, in latere stadia van de ziekte, met minimaal overgebleven schildklierweefsels. Dit wordt dan atrofische thyreoïdie genoemd. Omdat bij de Ziekte van Graves ook wel eens een kropgezwel voorkomt, verwart men vaak deze twee ziektes.
Oorzaak van hypothyreoïdie
De oorzaak van hypothyreoïdie ligt doorgaans bij de Ziekte van Hashimoto. Het lichaam vergist zich door het weefsel van de schildklier aan te vallen waardoor de vaardigheid om hormonen aan te maken verminderd. Toch kan de Ziekte van Hashimoto in sommige gevallen ook hyperthyreoïdie veroorzaken (LifeExtension 2013: pp.1257). Lees voor andere oorzaken van hypothyreoïdie hier verder: De belangrijkste oorzaken van schildklier klachten.
Medische behandeling van hypothyreoïdie
Schildklier hormoon therapie
De belangrijkste behandeling voor de te trage schildklier en de daarmee gepaard gaande lage schildklier hormonale niveaus, is een schildklier hormoon therapie. Het doel van het vervangen van schildklierhormonen, is om de symptomen te verminderen en voldoende schildklierhormonen aan te leveren zodat de TSH niveaus afnemen tot in een normale hoeveelheid.
Synthetische T4 preparaten
Een gebruikelijke behandeling begint vrijwel altijd met synthetische T4 preparaten zoals Synthroid of Levoxyl. Doorgaans worden lage doseringen gebruikt, omdat een snelle toename in schildklierhormonen kan leiden tot hartschade.
Thyrolar en Cytomel
Soms blijven de symptomen van de te trage schildklier aanhouden, ondanks de T4 behandeling. In deze gevallen probeert men vaak medicijnen als Thyrolar en Cytomel te gebruiken.
Onze orthomoleculaire behandeling van hypothyreoïdie
Bij newmedix beginnen we een behandeling van schildklier klachten altijd met een grondig schildklier onderzoek. Ook andere belangrijke zaken, die tijdens uw intake met onze orthomoleculair therapeut naar voren komen, worden onderzocht. Omdat newmedix samenwerkt met Duitse, Noorse en Amerikaanse laboratoria, zijn wij in staat om deze onderzoeken veel grondiger uit te voeren, dan uw arts of specialist in de reguliere sector. De Nederlandse gezondheidszorg biedt nu eenmaal niet alle ter beschikking zijnde lab-onderzoeken. Op basis van uw uitslag, wordt een orthomoleculaire behandeling uitgestippeld. Wij werken bij newmedix niet aan de hand van medicijnen, maar op basis van voedingssupplementen, voedingsadvies, en intraveneuze infuus-therapieën. Wij werken op basis van de 5 fundamentele stappen naar lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Door uw cellen te ondersteunen, regenereren wij het zelfherstellend vermogen van de cel, en kan het lichaam zichzelf gaan genezen.
De ondersteuning van hypothyreoïdie met voeding
Belangrijke bestanddelen in de voeding, die helpen om hypothyreoïdie te voorkomen zijn Jodium, Selenium,  Zink, IJzer, Koper, Vitamine E, Vitamine D en Vitamine B12. Om uw vitamine waardes (op regelmatige basis) te meten, maak dan gerust een afspraak in onze kliniek.
Achtergrondinformatie
Cole, D., Thase, M., Mallinger, A. Et al. “Slower treatment response in bipolar depression predicted by lower pretreatment thyroid function.”In: American Journal of Psychiatry. Vol. 159. Iss. 1. pp 116-121. van Hintum, M. 2009. “Met schildklierziekte naar de Psychiater.” In :AD, maart 2009. Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.
Behandeling
newmedix biedt behandelingen die concrete, natuurlijke en – indien nog mogelijk – medicijnloze oplossingen bieden voor uw klachten. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO