Beleid in verband met het Coronavirus (COVID-19)

Heb je één van de onderstaande symptomen, blijf dan thuis. 

Daarnaast hebben we de volgende interne bedrijfsspecifieke maatregelen getroffen:
- Alle cliënten dienen hun handen te wassen bij binnenkomst.
- Maximaal 5 personen tegelijk in de behandelkamer (2 meter afstand tussen de stoelen)
- De verpleegkundige draagt een mondkapje en handschoenen. 
- Maximaal 2 personen in de wachtkamer op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
- Elk uur maken we klinken, balie, stoelen, wc's, bureau's schoon met door de IGJ goedgekeurde speciale anti-virale oppervlakte reiniger
- Na elke patiënt maken we de behandelstoel en spreekkamer schoon
- Niet meer dan twee personen (patiënt en behandelaar) in de spreekkamers.
- We houden gepaste afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar. 
- Advies voor mensen boven 70 jaar om thuis te blijven
- We schudden geen handen
- Bezoekers dienen in bij binnenkomst een mondkapje te dragen. 
- Medewerkers dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen binnen de praktijk
Het beleid rond het nieuw Coronavirus wisselt snel. Het geldende Nederlandse beleid wordt
gepubliceerd door het RIVM en is te vinden onder deze link: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Informatie
Coronavirussen zijn een grote groep virussen die in staat zijn mensen en dieren ziek te maken. Bij
mensen veroorzaken enkele coronavirussen luchtweg infecties, van mild tot zeer ernstig. Bekende
coronavirus infecties zijn SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en MERS (Middel East Respiratory
Syndrome).

Recentelijk is een coronavirus opgedoken wat nog niet eerder is gezien. Sinds december 2019 ontstond
een uitbraak met dit coronavirus in de provincie Wuhan in China. Dit nieuwe coronavirus veroorzaakt
een ziekte die we COVID-19 noemen. Inmiddels heeft dit virus zich verspreid over de gehele wereld,
echter nog niet in alle landen.

Besmettelijkheid
COVID-19 is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vanuit
de neus of mond van een mens met het coronavirus, wanneer deze hoest of uitademt. Ook komt het
zo op oppervlakken in de direct omgeving en op voorwerpen terecht.
- Anderen raken besmet door het aanraken van deze oppervlakken en/of voorwerpen en daarna
het aanraken van de eigen ogen, neus en mond.
- Ook raken mensen besmet door het inademen van de kleine druppeltjes die net zijn uitgeademd
door een besmette persoon. Daarom is het belangrijk op afstand (>2m) te blijven van een zieke
cliënt.
De belangrijkste besmettingsweg is via kleine druppeltjes, welke worden verspreid vanuit een
hoestend persoon. Het risico om besmet te worden vanuit een persoon zonder respiratoire
symptomen (hoesten, benauwdheid) is zeer laag.
Maar in het begin van de ziekteperiode van COVID-19 zijn er vaak slechts milde symptomen, zoals een
lichte hoest en nog geen ziekte-gevoel. Het is nog niet duidelijk hoe de besmettelijkheid is in deze
asymptomatische fase.

Incubatieperiode
Onder incubatieperiode verstaan we de tijd tussen besmet worden met het virus en het ontwikkelen
van ziekteverschijnselen. Op dit moment is het uitgangspunt dat de incubatie periode voor COVID-19
tussen 1-14 dagen ligt, waarbij het meest gezien wordt een periode van 5 dagen.
Desinfecteren van handen en oppervlakken
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat COVID-19 zich gedraagt op oppervlakken als andere
coronavirussen. Dat betekent dat het virus kan overleven op oppervlakken, van enkele uren tot enkele
dagen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer verondersteld wordt dat een oppervlak of
voorwerp besmet is met coronavirus, dan is het simpelweg te desinfecteren met standaard
desinfectantia, zoals alcohol 70%.

De gewone handhygiëne procedure naleven is voldoende als handhygiëne. Dat betekent 30 sec.
inwrijven met een handdesinfectans of de handen goed wassen met stromend water en zeep.

Coronavirus beleid inzake patiënten:

Coronavirus beleid medewerkers:

Newmedix
Bosseweg 7B
5682 BA Best
E-mail: info@newmedix.nl
Noodnummer: 040-7117285 (uitsluitend voor ernstige spoedgevallen) 24/7 bereikbaar
Kvk: 64783197
Btwnr: NL855840523B01
Bic: BUNQNL2A
Iban: NL58BUNQ2290307246
AGB code praktijk: 37058700
AGB code Dokter I. Arts : 84025212
AGB code drs. T. Kors: 90036368 (orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG)
Openingstijden praktijk:
Ma/Di/Do/Vrij: 09:00-17:00

Telefonische openingstijden:
Ma, Di, Don, Vrij: 09:00-12:00 / 13:00-16:00
Woe: 09:00-13:00
Buiten deze tijden per email of contact formulier.
Gesloten
-Goede vrijdag
-Eerste en tweede Paasdag
-Koningsdag
-Hemelvaartsdag
-Eerste en tweede Pinksterdag
-Vakantiesluiting: 18 jul t/m 8 aug 2020
-Tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML