Rode gist rijst extract | Newmedix

Rode gist rijst extract

Rode gist rijst extract: Een bewezen alternatief voor synthetische statines

Rode gist rijst , is een hoofdbestanddeel binnen de Chinese geneeskunde. Het wordt gemaakt door gisting van rijst met verschillende stammen van de monacus purpureus . Het bevat een natuurlijke vorm van statine genaamd monacoline – K .

Hoge dosisen van farmaceutische statines zijn vaak overbodig, en zijn door hun bijwerkingen niet de beste keuze voor de miljoenen gebruikers met een te hoog cholesterol-gehalte

Monacoline – K verlaagt effectief het cholesterol door te fungeren als een HMG-CoA reductase remmer – hetzelfde werkingsmechanisme als synthetische statines. De bioactieve stoffen in rode gist rijst versterken het cholesterolverlagende effect van monacoline – K. Deze stoffen zorgen zowel voor een cholesterolverlagend als een ontstekingsremmend effect.

De reguliere geneeskunde heeft rode gist rijst nog niet omarmt als therapie voor het verlagen van cholesterol. Veel artsen zijn zich niet bewust van het cholesterol verlagende effect van rode gist rijst. Er is een schat aan overtuigend bewijs waaruit blijkt dat rode gist rijst effectief het LDL-cholesterol en triglyceriden verlaagt en het noodzakelijke HDL-cholesterol verhoogt zonder ongewenste en soms gevaarlijke bijwerkingen .

In een van de grootste studies naar het effect van rode gist rijst , een meta – analyse van 93 gerandomiseerde gecontroleerde studies met bijna 10.000 Chinese patiënten, werd gevonden dat rode gist rijst het totale cholesterol , LDL-cholesterol en trglyceriden aanzienlijk verlaagde en het HDL cholesterol verhoogde in vergelijking met een placebo.

In een studie die speciaal opgezet was om te bepalen of rode gist rijst de cholesterol niveaus zou kunnen verlagen zonder dat myalgias ( spierpijn ) zou ontstaan, voerden onderzoekers een gerandomiseerde , dubbelblinde , placebo-gecontroleerde studie uit bij patiënten met een hoog cholesterol. De deelnemers van de studie kregen twee maal daags gedurende 24 weken ofwel 1800 mg rode gist rijst of een placebo. . Alle deelnemers volgden ook een 12 weken durende levensstijl veranderingsprogramma. LDL niveaus verminderden meer bij de rode gist rijst groep (gemiddelde verlaging van 35 mg / dL ) dan bij de deelnemers die het placebo kregen ( gemiddelde afname placebo was 15 mg / dL ). De rode gist rijst behandeling bereikte deze resultaten zonder verhoging van spierpijn of CPK ( creatinefosfokinase ) – enzym in het bloed die spierschade aangeeft

Highlights:
  • Cholesterolverlagende statines zijn een van de meest voorgeschreven geneesmiddelen .
  • De bescherming van gezondheid van het hart is belangrijk. Echter de lange termijn effecten van het gebruik van statines dragen aanzienlijke risico’s met zich mee en mogen niet worden ingenomen zonder goede overweging .
  • Rode gist rijst is een door de Raad van Europa goedgekeurde cholesterolverlager.
  • Rode gist rijst is een veilige en goedkope interventie om de gezondheid van hart en bloedvaten te beschermen.
  • Rode gist rijst bevat monacoline – K , deze stof werkt via hetzelfde mechanisme als synthetische statines om cholesterol te verlagen .
  • Van rode gist rijst is aangetoond dat het LDL-cholesterol, totaal cholesterol en triglyceriden verlaagt terwijl het HDL wordt verhoogt. Rode gist rijst werkt ook als alternatief bij individuen die niet tegen de bijwerkingen van statines kunnen.
  • Omdat de werking van rode gist rijst vergelijkbaar is met het medicijn statine wordt aangeraden om extra Co-enzym Q10 te gebruiken..
  • Andere natuurlijke middelen die een gezonde cholesterolspiegel ondersteunen zijn onder andere beta – sitosterol , pantethine , policosanol , en niacine .
  • Raadpleeg uw arts/therapeut voor de juiste dosering van Rode Gist Rijst en Co enzym-Q10

Rode gist rijst in vergelijking met statines.
Rode gist rijst komt in sommige studies net zo goed of beter naar voren dan synthetische statines. In een gerandomiseerd , klinische studie , keken onderzoekers naar 74 individuen met een hoog cholesterolgehalte, ze werden opgedeeld in een simvastatine groep ( 40 mg / dag ) en een groep die een alternatieve behandeling met rode gist rijst kreeg (AT-groep).

Beide groepen hadden statistisch significante vermindering van de LDL-niveaus (AT -groep -42,4 % en de simvastatine groep -39,6 % ). De AT groep had ook significante reducties gerealiseerd in triglyceriden ( -29 % in de AT- groep versus -9,3 % in de statine -groep) en gewicht ( -5,5 % versus -0,4% van het lichaamsgewicht in de statine -groep ) . De gegevens toonden aan dat veranderingen in levensstijl ( dwz , voeding, lichaamsbeweging, ontspanning technieken ) , gecombineerd met inname van rode gist rijst en visolie, het LDL gehalte in ongeveer dezelfde verhoudingen verminderde als de standaard therapie met simvastatine. Onderzoekers concludeerden dat , ” De multifactoriële , alternatieve benadering van lipidenverlaging een goed alternatief is voor een subgroep van patiënten niet bereid is of niet in staat is om statines te nemen.”

Personen die reeds lijden aan coronaire hartziekte kunnen ook profiteren van rode gist rijst. Deze stof verminderd de stijging van triglyceriden na een maaltijd bij patiënten met klinisch gedocumenteerde coronaire hartziekte. Rode gist rijst verminderd significant de nuchtere serumlipiden terwijl het de nuchtere HDL waarde verhoogd . Triglyceridenniveaus daalden na een maaltijd met 43 % na 6 uur in de behandelde groep en 0% in de controlegroep.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO