img

Preventieve maatregelen tegen hartfalen

1% van de volwassen bevolking te maken met hartfalen. Tussen de 20 à 30% van de mensen krijgt ooit te maken met hartfalen. Meestal is dit als men ouder is dan 70 jaar. Mensen kunnen de kans op hartfalen verminderen door risicofactoren te vermijden. Preventieve maatregelen voor hart- en vaatziekten zijn redelijk effectief om hartfalen te voorkomen: gezonde voeding, bewegen, niet roken enzovoort.

Behandeling van hartfalen

Bij Newmedix zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van hartfalen vanuit de visie van de metabole cardiologie. Bekijk onderstaande video van een interview met Cardioloog dr Stephen Sinatra waarin hij uitlegt wat metabole cardiologie is:

Gratis Adviesgesprek

Wilt u weten of we u kunnen helpen? Maak een afspraak voor een gratis advies gesprek:

alle feiten op een rijtje

Symptomen hartfalen
Als hartfalen zich voor het eerst manifesteert zullen de belangrijkste symptomen optreden bij zware fysieke inspanning. Als hartfalen zich verder ontwikkeld heeft, beginnen mensen de symptomen ook te ervaren bij minder zware en lichtere fysieke inspanningen. De symptomen van hartfalen kunnen zich gelijktijdig voordoen, maar ook afzonderlijk van elkaar optreden.
Kortademigheid
Als een mens inspanning verricht, pompt het hart het bloed rond door het lichaam. Als de pompfunctie verminderd, is een van de symptomen van hartfalen kortademigheid. Het lukt het hart dan niet meer om het bloed rond te pompen. Het lukt dan ook niet om al het bloed uit de longen weg te pompen. Omdat de longen overbelast worden, wordt de ademhaling moeilijker en voelen we ons kortademig. Er kan dan niet meer voldoende zuurstof het lichaam doorgepompt worden.
Vermoeidheid
Vermoeidheid is een gevaarlijk symptoom van hartfalen. Dit omdat vermoeidheid door allerlei factoren veroorzaakt kan worden. Vermoeidheid als symptoom van hartfalen wordt hierdoor nogal eens over het hoofd gezien. De vermoeidheid bij hartfalen wordt veroorzaakt doordat zuurstof niet meer goed bij de spieren terecht komt. De longen staan onder druk en het oh zo nodige zuurstofrijke bloed wat uw spieren en organen nodig hebben blijft achter. Dit veroorzaakt vermoeidheid.
Vocht
Als hartfalen eenmaal aanwezig is, en het lichaam niet meer goed bloed kan rondpompen, heeft het lichaam hier een automatische reactie op. Het begint vocht en zout vast te houden. Deze opstapeling van vocht als symptoom van hartfalen vertoont zich vooral in de voeten en de enkels.
Gewichtstoename
Als men te kampen heeft met hartfalen, kan men ineens veel aankomen. Het hart pompt bloed rond om de organen en spieren te voorzien van zuurstof. Maar bloed verwijdert ook een overmatige aanwezigheid van vocht uit het lichaam. Als door hartfalen de verwijdering van overmatig vocht niet meer goed lukt, komen we aan.
Slapen
Mensen met hartfalen ervaren vaak een symptoom dat zich uit in de slaap. Wanneer mensen plat in bed liggen, zullen de weefsels zich soms ontspannen en de overmatige hoeveelheden aan vocht loslaten in het bloed. Dit vocht stapelt zich dan in de slaap op in de longen. Voor veel mensen met hartfalen is het daarom gemakkelijker om in een half liggende positie te slapen, om de longen te ontlasten.
Buikpijn
Omdat vocht in het lichaam achter blijft en niet goed weggepompt kan worden, wordt onder andere de lever overbelast. De lever houdt dan te veel vocht vast. Ook in de verdere buikholte kan te veel vocht vast gehouden worden. Een van de symptomen van hartfalen is daarom buikpijn.
’s Nachts vaker naar de WC
Omdat er bij hartfalen veel vocht wordt losgelaten in het bloed tijdens rust, merken mensen met hartfalen soms, dat ze ineens ’s nachts vaker naar de WC moeten. Dit is een reactie van het lichaam op een teveel aan vocht in de weefsels. In principe is het een goed teken, dat het lichaam probeert om het overtollige vocht kwijt te raken. Als u echter merkt, dat u ’s nachts vaker naar de WC moet, kan dit een teken zijn van hartfalen.

Pompkracht bij hartfalen
De kern van hartfalen is een vermindering van de pompkracht van het hart. In het begin merken we er eigenlijk niks van als de pompkracht van ons hart verminderd. Ons lichaam werkt heel ingenieus, en zal altijd eerst proberen om het probleem te ondervangen. Zo kan het hart harder gaan werken, om de verminderde pompkracht te compenseren. Zelfs kan het zo zijn, dat het hart meer spieren aan zal maken om de verminderde pompkracht te ondervangen. Op zeker moment werken deze hulpmiddelen niet meer en zullen we klachten ondervinden.
Twee soorten pompkracht
Ons hart kent twee soorten “kloppingen” die een ander type pompkracht vragen. Men noemt deze twee functies de systolische fase en de diastolische fase. Systolisch komt van het Franse systole (= samentrekking) (1669) en het Griekse sustellein (= samentrekken). Deze term gebruiken we als de pompkracht van het hart zorgt dat het hart zich samenknijpt. Het bloed wordt dan uit de linker hartkamer geperst om organen en de weefsels in het lichaam te voeden. De term diastolisch komt van het Franse diastole (= verslapping) (1847) en het Griekse diastolè (= het uitrekken, uitzetten). Deze waarde gebruiken we wanneer de pompkracht van het hart ervoor zorgt dat het hart zich ontspant. In deze fase voedt het hart zich zelf.
Systolisch hartfalen
Systolisch hartfalen houdt in dat het hart niet meer voldoende pompkracht heeft – en dus niet meer krachtig genoeg is – om voldoende bloed door het lichaam te pompen. Bij systolisch hartfalen wordt er per hartslag veel minder bloed rondgepompt dan goed is voor het lichaam. Deze vorm van hartfalen komt het meeste voor. In dit geval begint er zich vaak vocht op te hopen bij de longen. We krijgen bij systolisch hartfalen dan ook last van kortademigheid of kriebelhoest. In Nederland hebben meer mannen dan vrouwen last van systolisch hartfalen.
Diastolisch hartfalen
Diastolisch hartfalen houdt in dat het hart zich niet meer goed kan ontspannen. Bij diastolisch hartfalen vult het hart zich minder goed met bloed. Het hart kan zichzelf dan minder goed voeden. Ook is er dan minder bloed voorradig om rondgepompt te worden door het lichaam. Diastolisch hartfalen komt het vaakst voor bij vrouwen. Hoewel bij zowel systolisch als diastolisch hartfalen, het lichaam problemen krijgt met vochtophopingen, zien we bij diastolisch hartfalen vooral ophopingen van vocht in de buik, de benen en de voeten en enkels.

Vocht achter de longen
Vocht achter de longen is een veel voorkomend symptoom en verschijnsel bij hartfalen. In de meeste gevallen is een systolisch hartfalen de oorzaak van vocht achter de longen. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken. Denk hierbij aan een longontsteking, of zelfs zijn er bepaalde medicijnen die vocht achter de longen in de hand werken. Vocht achter de longen kan heel plots ernstige vormen aannemen, het is dan erg belangrijk dat er meteen ingegrepen wordt. Omdat vocht achter de longen een oorzaak heeft, is het in alle gevallen belangrijk aan die oorzaak te werken. Typische kenmerken van vocht achter de longen zijn:
 • Extreme kortademigheid
 • Gevoel van verstikking of verdrinking
 • Piepende ademhaling
 • Angstigheid
 • Hoesten
 • Veel zweten
 • Er bleek uit zien
 • Verstoorde hartslag
 • Pijn
 • Moeheid
 • Minder zin hebben in eten

Oorzaak hartfalen
De oorzaak van hartfalen wordt vaak gezocht in voedings- en levensstijl, of men sport of niet, roken etc. Deze zaken zijn ook heel belangrijk om zich preventief tegen hartfalen te beschermen. Toch zijn er ook hele andere oorzaken van hartfalen vast te stellen, die dan ook meteen, en met succes, te behandelen zijn. Hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen, zijn momenteel doodsoorzaak nummer 1 in ons land. Het is daarom erg belangrijk, dat er eens op een andere manier naar de oorzaak van hartfalen gekeken wordt. Bij newmedix bekijken we de oorzaak van hartfalen op het niveau van de cel.
Metabole cardiologie
Metabole cardiologie richt zich op de biochemische energieproductie in de cellen in het hart. Als deze cellen genoeg energie produceren, heeft het hart voldoende energie om haar werk te doen. De term metabole cardiologie werd geopperd door Dr. Sinatra, cardioloog. De metabole cardiologie is erop gericht de metabole processen in de hartspier te verbeteren om zodoende het energie metabolisme te verbeteren. De pompkracht wordt bepaald door deze hoeveelheid energie in de vorm van ATP die er in de hartspier kan worden aangemaakt. Het hart is het belangrijkste orgaan van het lichaam. Dus hoe komt het hart aan deze ATP en wat zorgt voor de pompkracht van het hart?
Het belang van mitochondriën
De mitochondriën zijn de energiecentrales in onze cellen. De primaire functie van de mitochondriën is de productie van ATP. ATP is een belangrijk bio-energie molecuul wat zorgt voor de energie in ons gehele lichaam. De productie van voldoende ATP (adenosine tri-phosfaat) in onze cellen door de mitochondriën zorgt daarmee ook voor de energie in ons hart. Voldoende ATP productie in de mitochondriën in de cellen van ons hart, zorgt dus eenvoudigweg voor het behoud van de pompkracht van het hart. De gezondheid van de mitochondriën van de hartcellen bepaalt daarmee de gezondheid van het hart.
ATP
Het hart bevat ongeveer 700 milligram (0,7 gram) ATP. Dit is net genoeg om het hart van de nodige brandstof te voorzien voor 60 slagen per minuut. Wanneer het hart 60 slagen per minuut maakt dan klopt het in totaal 86400 keer per dag. Dit wil zeggen dat er elke dag minimaal 6000 gram ATP nodig is. De energievoorraad moet dus 10.000! keer per dag worden ververst. Deze voorgaande berekening geeft duidelijk het belang aan van voldoende ATP voor de hartspier. Wetenschappers weten al erg veel over het metabolisme van ATP in het hart. Bij artsen en andere zorgverleners wordt deze kennis van ATP jammer genoeg nog weinig toegepast bij hun hartpatiënten.
Disbalans ATP voorraad
In een gezond lichaam blijven de ATP niveaus altijd constant. Als de belasting van het hart toeneemt dan neemt de toelevering van ATP toe waardoor het aanbod van ATP constant blijft. We spannen ons in, het hart krijgt meer ATP, en het hart kan harder werken. Als het proces van de toelevering van ATP niet goed functioneert, dan zal het aanbod van ATP dalen. In dat geval veroorzaakt een verminderde toevoer van ATP een verminderde pompkracht van het hart. Hartfalen merken we dan ook het eerst op bij zware fysieke inspanning. Het hart heeft meer ATP nodig, krijgt dit niet, en is niet staat om de werklast te verhogen of vol te houden.
Noodzaak van ATP in het hart
In het hart wordt de ATP molecuul gebruikt voor drie functies:
 • De contractie of samentrekking
 • Het reguleren van de beweging van ionen tussen de celmembranen: bij elke hartslag bewegen ionen zoals kalium, sodium en calcium in en uit de cel. Wanneer de continue beweging van ionen goed wordt gereguleerd klopt het hart regelmatig. Het hart kan zich in deze situatie tussen elke hartslag volledig te ontspannen. Hierdoor kan het hart zich opnieuw vullen met bloed en zich opmaken voor de volgende hartslag.
 • Het proces van cellulaire synthese: dit proces houd zich bezig met de opbouw en behoud van cellulaire bestanddelen zoals proteïnen en genetisch materiaal. Dit proces is nodig om het hart te repareren en zo nodig bestanddelen te vervangen.
Erkenning voor het probleem
De meeste artsen stellen dat er onvoldoende bewijs is, voor deze fundamentele rol van de mitochondriën en ATP bij hartfalen. Er is echter een overvloed aan wetenschappelijke bewijzen, die aantonen dat het verbeteren van de functie van de mitochondriën en daarmee van de ATP productie in de cellen van het hart, voor fenomenale resultaten kan zorgen bij patiënten met hartfalen (Ingwall, J.S. 2002; Taegtmeyer, H. 2000; Sinatra, S.T. 2011). Jammer genoeg zijn er diverse redenen, dat de behandeling van de mitochondriën en de verbetering van de ATP productie nog niet is doorgedrongen tot de reguliere ziekenhuizen.

Behandeling hartfalen

De meeste behandelingen van hartfalen zijn gericht op de toediening van medicijnen en op levensstijladvies. Natuurlijk is levensstijladvies in de behandeling van hartfalen belangrijk. Maar eigenlijk is het hiervoor al een beetje te laat. Het levensstijladvies is er dan ook voor bedoeld om toekomstige schade te beperken. Onze levensstijl speelt een rol bij hartfalen, omdat hierdoor het lichaam een overmatige belasting heeft ondervonden in het verleden. Door minder goed eten, weinig te sporten en te roken is het lichaam overbelast geraakt, en zijn er te weinig vitaminen en mineralen opgenomen.

Conventionele behandeling hartfalen

In de conventionele visie is de behandeling van hartfalen gericht op het beperken van risico’s. De behandeling van hartfalen wordt dus ondersteunt door middel van levensstijl- en voedingsadvies. Daarnaast worden ettelijke medicijnen voorgeschreven, die vooral bedoeld zijn om bijkomende symptomen te bestrijden en de hartspier te ontlasten. Er zijn medicijnen voor het afvoeren van vocht, medicijnen die de bloeddruk laag houden, en medicijnen die de hartslag vertragen waardoor de pompkracht ook beïnvloedt wordt. Al deze medicijnen zijn middelen, die de chemische belasting van het lichaam enkel vergroten, stress veroorzaken en zo de aandoening op termijn kunnen verergeren.

Onze behandeling van hartfalen

In onze behandeling van hartfalen, is er alles op gericht om het hart van de patiënt terug in conditie te krijgen door de ATP productie van de cellen van het hart terug optimaal te maken. De mitochondriën in de cellen van het hart hebben bepaalde stoffen nodig, om een goede aanmaak van ATP te kunnen garanderen. Eens de cellen en de mitochondriën in de cellen weer gezond gemaakt worden, kan de pompkracht significant verbeteren. Een van deze stoffen is bijvoorbeeld co-enzyme Q10.

Opzet van onze behandeling van hartfalen

Onze behandeling van hartfalen is volledig gestoeld op het verbeteren van de productie van ATP in de cellen van het lichaam en dan met name van het hart. Deze behandeling van hartfalen door middel van metabole cardiologie, geeft hoop aan al die mensen die ‘’uitbehandeld” zijn. Onze behandeling is daarnaast een veilige methode, die het lichaam niet schaadt. De opzet van de behandeling van hartfalen bij newmedix, is als volgt:
Arteriografisch onderzoek:
Met onze arteriograaf brengen wij de toestand van uw hart in kaart. We kijken hoe het gesteld is met uw bloeddruk en wat de pompfunctie is van uw hart. Alle relevante gegevens die ons een goed beeld geven van uw hart, brengen wij hiermee in kaart. Het arteriografisch onderzoek duurt niet lang, en lijkt op het opnemen van uw bloeddruk. Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van contrastvloeistof, dus uw nieren of lever worden niet belast. newmedix is een van de eerste klinieken, die de arteriograaf naar Nederland heeft gehaald. Er zijn ondertussen een aantal Nederlandse ziekenhuizen die ook gebruik maken van de arteriograaf.
Bloedonderzoek:
Voor ons bloedonderzoek maken wij gebruik van uitgebreide bloedtesten waartoe wij samenwerken met laboratoria in Duitsland, V.S. en Noorwegen. Wij zijn hierdoor in staat om uw bloed grondig te onderzoeken. Het bloedonderzoek geeft ons informatie over de toestand van uw bloed, uw hart, de aanwezigheid of afwezigheid van mineralen, vitaminen en andere relevante stoffen. De bloedafname voor het het bloedonderzoek kan gewoon uitgevoerd worden in ons centrum door onze vakkundige en gediplomeerde verpleegkundigen.
Behandelplan en behandeling:
Op basis van bovenstaande twee onderzoeken wordt voor u een behandelplan opgesteld. Staat u er bij stil, dat een behandeling vanuit de visie van de metabole cardiologie aan de ene kant veel tijd in beslag kan nemen. Afhankelijk van de ernst van uw gesteldheid, zou het kunnen zijn dat u een bepaalde periode op regelmatige basis bij ons gezondheidscentrum verwacht wordt. Aan de andere kant, kan onze behandeling patiënten op twee vlakken helpen: 1) Hun toestand verbeterd en de klachten nemen aanzienlijk af of verdwijnen volledig. 2) Door de behandeling verbeterd hun toestand dermate, dat men kan het medicijn gebruik wellicht in samenspraak met de cardioloog kan afbouwen.
Tussentijdse evaluatie:
Tijdens uw behandeling, wordt u regelmatig tussentijds onderzocht. Dankzij ons arteriografisch onderzoek en bloedonderzoek zijn wij goed in staat om de vorderingen en verbeteringen van uw hart goed te volgen. Doorgaans ervaren onze patiënten reeds na een drie- à viertal weken verbeteringen. Deze verbeteringen worden ervaren in het dagelijkse leven, en bevestigd door het arteriografisch onderzoek en bloedonderzoek.

Succes van onze behandeling van hartfalen
Onze eerste patiënt met hartfalen was Peter. De ontwikkeling van Peter tijdens zijn behandeling, is tekenend voor het succes wat de orthomoleculaire behandeling van hartfalen te bieden heeft. Peter kwam op consult samen met zijn vrouw. De klachten op dat moment waren: vermoeidheid, kortademigheid, ernstige hartritmestoornissen. Hij was door zijn zwakke hart ook niet meer in staat te werken. De ejectie fractie van Peter was op dat moment 30 procent.
De ejectiefractie bij hartfalen
De ejectiefractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het samentrekken van de hartspier uit de linker- of de rechterkamer wordt geperst. Het is een goede indicatie voor de spierkracht van het hart. Gezonde mensen hebben een ejectiefractie van 60 of 70 procent. Bij een ejectiefractie van 30 procent is er duidelijk sprake van hartfalen.
Ernstige hartzwakte behandelen
Er was bij Peter dus sprake van ernstige hartzwakte. Hij was uitbehandeld in het ziekenhuis en hij slikte ettelijke medicijnen, maar toch voelde hij zich alleen maar zwakker en zwakker worden. Wij hebben hem het concept van metabole cardiologie uitgelegd. Hij begreep de principes en hij besloot dezelfde dag nog te beginnen met de behandeling. We zijn gestart met het geven van krachtige vitale celstoffen voor het hart via het infuus.
Infuus behandeling hartfalen
De wekelijkse infusen die men tijdens de behandeling krijgt, zijn een cocktail van lichaamseigen en natuurlijke stoffen waarvan bekend is dat ze de functie van de hartspiercellen snel verbeteren. Men krijgt een combinatie van de o.a. de volgenden stoffen: L-carnitine, magnesium, taurine, b-vitamines . Ook krijgt men een aantal supplementen in hoge dosering voorgeschreven: Q10, D-ribose, Magnesium, L-carnithne, Krill olie, Vitamine C, vitamine D.
Tussentijdse evaluatie
Na drie weken voelt men zich doorgaans al beter. Ook Peter voelde zich binnen drie weken beter en een deel van zijn klachten waren al afgenomen. Ook gaf hij aan dat de hartritmestoornissen minder waren geworden. We hebben het protocol van wekelijkse infusen drie maanden aangehouden. Na drie maanden was de ejectiefractie compleet genormaliseerd naar 60% en was hij weer volledig aan het werk. Nu, ruim een jaar later en na het gebruik van een onderhoudsdosering supplementen, heeft Peter nog steeds zijn energie terug. Zijn bloedwaarden en ejectiefractie zijn nog steeds perfect en zijn zelfs nog iets verbeterd. Ook heeft hij geen last meer van hartritmestoornissen.

Scepticisme van regulier artsen
De meeste artsen zeggen tegen hun patiënten die aankomen met vragen over de effectiviteit van vitaminen en mineralen in de behandeling van hartfalen, dat er geen wetenschappelijk onderzoek is dat de effectiviteit ervan kan onderbouwen. Ook wij horen dit regelmatig terug. Evenwel is er een overvloed aan wetenschappelijk bewijs, dat de effectiviteit van deze stoffen en behandelmethoden bevestigd.
Wetenschappelijke onderbouwing
De wetenschappelijke database die geraadpleegd word door doctoren is www.pubmed.com. Als er in de zoekbalk een willekeurige naam van een vitamine of mineraal wordt ingevuld dan komen er honderden tot duizenden verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek naar boven (probeer het eens uit met de stof Q10, Ubiquinol). Het probleem kan dus nooit zijn dat er geen wetenschappelijk bewijs is. Ondertussen zijn er diverse gediplomeerd artsen in de V.S., in Zwitserland, in Duitsland e.d. die de behandeling van hartfalen aanpakken door middel van de aanpak van de metabole cardiologie.
Wat is dan het probleem?
Conventionele geneeskundige opleidingen zijn sterk gebaseerd en gefocust op het toepassen van farmaceutische medicijnen.
Onbekendheid
Veel van het onderzoek naar vitamines en mineralen wordt niet gezien door de artsen. De meeste doctoren zijn druk bezet en hebben al moeite genoeg om de standaard literatuur bij te houden. Laat staan dat ze de tijd hebben om onderzoeken naar vitamines en mineralen bij te houden. In de geneeskundige opleidingen wordt nagenoeg geen aandacht besteed aan de rol van voedingstoffen op gezondheid. De huidige geneeskunde is daarmee probleemgericht en niet preventie-gericht. Het is daarom begrijpelijk waarom doctoren niet inzien, dat het voorschrijven natuurlijke stoffen zoals vitamines en mineralen een legitieme manier is om mensen gezond te houden of te maken.

Hartfalen medicatie
Bij hartfalen worden diverse vormen van medicatie gebruikt. In essentie is de medicatie die bij hartfalen gebruikt wordt bedoeld om het leven van de patiënt te verlengen en/of om symptomen in de hand te houden. Jammer genoeg zijn dit geen middelen die hartfalen genezen. Zelfs is het zo dat medicatie voor hartfalen, het hartfalen op termijn erger maakt. De synthetische stoffen in medicatie vormen een ernstige belasting voor niet alleen onze organen (nieren en lever), maar ook voor de cellen in het lichaam, die vervuild en geïnfecteerd kunnen worden. Hoe vervuilder de cellen geraken, hoe moeilijker het is om voedingsstoffen op te nemen, hoe sneller ze verslijten en verouderen.
Typen medicatie hartfalen
De medicatie die gebruikt wordt, is bedoeld om klachten op korte termijn te verminderen en om te voorkomen dat de symptomen van hartfalen verergeren. Typen medicatie voor hartfalen zijn:
Plaspillen:
Plaspillen zijn ervoor bedoeld om vocht af te voeren dat het lichaam te veel vasthoudt doordat de pompfunctie van het hart niet goed is. De regulering van plaspillen is een omzichtig proces: men mag er niet te veel en niet te weinig van nemen.
ACE-remmers:
ACE-remmers zijn een vorm van medicatie die ervoor zorgt dat de bloedvaten verwijden. Omdat de ruimte in de aderen in oppervlakte groter wordt, daalt de bloeddruk en heeft het hart minder moeite om het bloed rond te pompen. Sommige mensen kunnen behoorlijke last ondervinden van ACE-remmers.
Angiotensine-2-remmers:
Angiotensine-2-remmers zijn ook een vorm van medicatie voor hartfalen die zorgt dat de bloedvaten verwijden. Ook hierdoor daalt de bloeddruk en hoeft het hart minder hard te werken om het bloed rond te pompen.
Digoxine:
Digoxine is een vorm van medicatie, die helpt tegen hartritmestoornissen en het hart rustiger maakt.
Nitraat
Nitraat is ook een stof die de bloedvaten verwijdt. Ook de kransslagader wordt wijder door nitraat. Ook deze medicatie is bedoeld om de druk op het hart te verminderen en rondpompen van bloed minder moeizaam te maken.
Lichaamseigen stoffen en natuurlijke stoffen vs. medicatie
Omdat medicatie gefabriceerd wordt op basis van synthetische stoffen, is het niet altijd gemakkelijk voor uw lichaam om met deze stoffen om te gaan. De stoffen helpen op de ene plek, maar verstoren het metabolisme op een andere plek. Vaak zijn er bijwerkingen en het kan erg vervelend zijn om een plaspil te moeten gebruiken. Bij newmedix streven wij naar het beperken van de belasting van uw lichaam met medicijnen. Onze “medicatie” bij hartfalen bestaat uit lichaamseigen en natuurlijke stoffen, die op korte en op lange termijn veilig zijn voor uw gezondheid.
Contact
Wilt u meer weten over hartfalen en over onze behandeling van hartfalen, maak dan meteen een afspraak of bel voor meer informatie. U kunt hier ook lezen hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO

wht-icon