img

Migraine

Migraine is een veelvoorkomende aandoening in Nederland. Men schat dat ongeveer 25% van de vrouwen en 7,5% van de mannen het wel eens heeft (Launer 1999). Vrouwen hebben vaker migraine dan mannen. De ziekte kan zich volgens de medische wetenschap in de kindertijd ontwikkelen vanaf de leeftijd van 5 jaar tot ongeveer 35 jaar. Toch kennen wij bij onze kliniek ook patiënten, die migraine later in het leven ontwikkeld hebben.

Migraine ongeneesbaar?

Als u of uw kind gediagnosticeerd wordt met migraine is dat geen prettig nieuws. De medische wetenschap biedt geen werkelijke oplossing voor migraine. Eigenlijk wordt het gezien als een ongeneeslijke ziekte. Een huisarts of neuroloog schrijft medicijnen voor, om de symptomen te bestrijden. Hij adviseert daarbij om migraine triggers (emotionele stress, slecht slapen, hormonale disbalansen, snelle veranderingen van omgeving, temperatuur etc.) te vermijden. De behandeling met medicijnen boekt maar beperkte successen en deze medicijnen vertonen zeer schadelijke bijwerkingen.

Een nieuwe benadering van migraine

Hieronder bieden wij een verfrissende nieuwe kijk op migraine, op haar oorzaak en op de behandelmogelijkheden. Misschien dat deze benadering u weer hoop geeft, doordat ze u nieuwe inzichten biedt. Wij kunnen u niet verplichten om uw eigen behandeling van migraine aan te passen. Wel kunnen wij u adviseren om zich goed te laten informeren en misschien eens vanuit een andere invalshoek naar migraine te kijken. Bij newmedix boeken wij enorme resultaten in de behandeling van migraine met natuurlijke middelen en methodes.

Achtergrondinformatie

Launer, L. Terwindt, G. Ferrari, M. 1999. “The Prevalence and Characteristics of Migraine in a Population-Based Cohort.” In: Neurology. Vol. 53, No.3, pp. 537.

Gratis Adviesgesprek

Heeft u interesse in een behandeling van uw migraine, vraag dan meteen een gratis adviesgesprek aan:

symptomen, oorzaken & behandeling

Migraine: de meest voorkomende neurologische klacht
Alleen al in Nederland lijden op dit moment 2,5 miljoen mensen aan migraine. 3% van de Nederlanders lijdt aan chronische migraine. Het is de meest voorkomende klacht waar neurologen op dit moment mee geconfronteerd worden (American Academy of Neurology 2012). Toch blijft de ziekte ook de meest ondergediagnosticeerde en onderbehandelde aandoening (Lipton, R. Stewart, W. Diamond, S. Reed, M.: 2001)
Migraine en uw huisarts
Artsen denken vaak dat uw migraine een gewone hoofdpijn is, terwijl men werkelijk met migraine geconfronteerd wordt. Desalniettemin helpt het ook maar weinig als u wél naar de huisarts zou gaan. Er is immers op dit moment nog geen adequate behandeling voor migraine beschikbaar in de reguliere geneeskunde.
Migraine en het gebruik van pijnstillers
Maar … er IS een oorzaak voor elke migraine en elke hoofdpijn. En er zijn natuurlijk altijd momenten dat het gepast is om symptomen te bestrijden met medicijnen. Maar uiteindelijk moeten we de oorzaak zien te ontdekken. Dit geldt zeker voor het gebruik van pijnstillers, omdat migraine bij het gebruik van pijnstillers verergeren kan.
Middelen die hoofdpijn en migraine kunnen verergeren De middelen die migraine en hoofdpijn kunnen verergeren en zelfs veroorzaken zijn o.a.:
paracetamol acetylsalicyl carbasalaatcalsium diclofenac naproxen ibuprofen triptanen Migraine komt door gifstoffen Migraine heeft in vrijwel alle gevallen te maken met te hoge hoeveelheden gifstoffen in uw lichaam. De lever wordt hierdoor zodanig overbelast, dat gifstoffen in uw bloed blijven circuleren en zo medeverantwoordelijk worden voor migraine. Circulerende gifstoffen in het bloed veroorzaken zo migraine in uw hersenen. Hoe meer medicijnen u neemt, hoe meer u uw lever belast, en hoe meer gifstoffen in het bloed zullen blijven ronddolen. In de hersenen kunnen deze opgehoopte gifstoffen migraine veroorzaken.
Pijnstillers zijn ook gifstoffen
Wanneer u pijnstillers neemt om de pijn te verlichten, hebben deze pijnstillers als bijwerking, dat ze uw lever extra belasten. Pijnstillers bevatten immers chemicaliën en worden door het lichaam als gifstof behandeld. De lever wordt bij het gebruik van pijnstillers dus extra belast. Terwijl u de pijn van migraine enerzijds kunt verlichten met pijnstillers, belast u er anderzijds de lever mee. Doordat u uw lever extra belast, kan het zijn dat de migraine langer aanhoudt, of vaker en sneller terugkomt.
De vicieuze cirkel van pijnstillers en migraine
Er komen steeds meer gifstoffen in uw lichaam die steeds vaker en hevigere hoofdpijnen of migraine zullen veroorzaken. Gifstoffen – en dus ook medicijnen – leveren een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van migraine. Maar welke andere oorzaken zijn er voor migraine?
Achtergrondinformatie
Lipton, R. Stewart, W. Diamond, S. Diamond, M. Reed, M. 2001. “Prevalence and Burden of Migraine in the United States: Data From the American Migraine Study II.” In: Headache: The Journal of Head and Face pain. Vol. 41, Iss. 7, pp. 646 – 657. Heeft u interesse in onze zeer effectieve behandeling van migraine, maak dan meteen een afspraak of bel ons voor meer informatie. U kunt ook een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten bijwonen. Lees hier meer over andere patiënten en wat zij bij onze behandeling ervaren hebben.

Oorzaak van migraine

Migraine is een zeer pijnlijke en vervelende aandoening. Het vooruitzicht hier de rest van je leven mee te moeten kampen – of dat iemand in je omgeving hier de rest van zijn leven mee zou moeten kampen – is niet prettig. Maar hoe komt het dat steeds méér mensen migraine hebben? En wat zijn de werkelijke oorzaken? Want pas als je tot de werkelijke oorzaak doordringt, zul je ook de juiste behandeling kunnen vinden voor jouw migraine.

Migraine: nieuwe inzichten

Vroeger werd aan migraine een aantal oorzaken toegedicht, die momenteel niet meer onderschreven worden. Voor wat betreft de hoofdpijn, dacht men dat de oorzaak te wijten was aan de verwijding van de bloedvaten in de hersenen. Voor wat betreft het aura (de visuele en auditieve problemen bij migraine: dingen zien of horen) dacht men dat migraine juist veroorzaakt werd door vaatvernauwing.

Vaatvernauwing en vaatverwijding

Recenter onderzoek toonde echter aan dat de twee fenomenen van vaatverwijding en vaatvernauwing niet zozeer de oorzaak zijn van migraine, maar eerder bijverschijnselen en symptomen van het werkelijke probleem (Cohen 2004).
Meest recente onderzoek over migraine
Migraine wordt momenteel gezien als een complexe dysfunctie van het centrale zenuwstelsel. Er zijn diverse factoren, waarvan ontdekt is, dat ze bijdragen aan deze dysfunctie. Een aantal factoren dragen dus bij aan het ontstaan van migraine. In onze behandeling van migraine kijken wij naar uw ziekteproces vanuit de 5 stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Migraine wordt niet door 1 probleem veroorzaakt, maar is vaak een samengaan van problemen op verschillende vlakken in uw lichaam. Deze worden om die reden gelijktijdig aangepakt.
Belangrijkste oorzaken migraine
De belangrijkste mogelijke factoren, die bijdragen aan de migraine aanval, kunnen zijn:
 1. Lage serotonine en melatonine niveaus
 2. Een hormonale disbalans
 3. Toxiciteit
 4. Magnesium-tekorten
 5. Calcium-overschotten
Hieronder behandelen we deze factoren stap voor stap.
1) Lage serotonine en melatonine niveaus
De neurotransmitters serotonine en melatonine spelen een rol in de ontwikkeling van migraine aanvallen. Deze conclusie wordt getrokken uit onderzoek naar serotonine, melatonine en migraine. Aanvullende bewijzen komen voort uit onderzoek op het vlak van anti-depressiva. Als mensen anti-depressiva nemen die de serotonine niveaus in positieve zin beïnvloeden, blijkt immers dat er een afname is in migraine aanvallen (LifeExtension 2013: pp. 942).
Verder onderzoek
Desalniettemin is de exacte rol van serotonine en melatonine in migraine nog niet aangetoond (Life Extension 2013: pp.942). Hiertoe is verder onderzoek nog noodzakelijk. Tekorten aan melatonine en serotonine hebben in zijn algemeen echter geen positieve invloed op onze gezondheid en op ons welbevinden. Bij het doen van onderzoek naar migraine, is het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden.
Dopamine: grondslag serotonine en melatonine tekort
Lage serotonine en melatonine-niveaus kunnen bijvoorbeeld duiden op een Dopamine Tekort. Dopamine is een stof die het lichaam nodig heeft om serotonine en melatonine te produceren. In het geval van migraine is het daarom belangrijk om dit te onderzoeken. In voorbereiding van een behandeling van migraine kijken wij of en om welke reden uw lichaam met te lage serotonine en melatonine niveaus te kampen heeft. Wilt u meer weten over onze migraine behandeling, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie.
2) Een hormonale disbalans
Hormonale disbalans en uw dieet
Een slechte voedingsstijl kan het opsteken van migraine verergeren. Wanneer u bij ons voor migraine onder behandeling komt, kan het zijn dat wij samen zullen kijken naar een meer gebalanceerd dieet. Onze voeding beïnvloedt immers in sterke mate onze hormonenspiegel. Lees hiertoe o.a. Het Hormoonbalansdieet en De Hormoonfactor van Ralph Moorman. Behalve onze voeding, zijn er echter ook nog andere hormonale oorzaken voor migraine.
Migraine bij vrouwen
Migraine komt veel vaker voor bij vrouwen. Dit suggereert de hormonale connectie. Hoewel vele hormonale gebeurtenissen (menstruatie, zwangerschap, menopauze…) in het leven van vrouwen de aanwezigheid van migraine beïnvloeden, blijkt de menstruatie toch de belangrijkste rol te spelen (Cohen 2004).
Oestrogeen tekort
Een fenomeen wat ook wel estrogenen withdrawal genoemd wordt, kan een medeveroorzaker zijn voor migraine. Estrogen withdrawal is een term die gebruikt wordt om aan te duiden, dat er een plotse afname is van oestrogeen. Dit kan zich voordoen op het einde van de menstruatiecyclus. Het kan zich ook voordoen na het verwijderen van de eierstokken. Waarschijnlijk draagt dit plotse oestrogeen tekort bij aan het opduiken van migraine (LifeExtension 2013: pp. 942).
Te veel oestrogeen
Een te hoog oestrogeen-niveau in combinatie met een te laag progesteron-niveau kan ook migraine veroorzaken (LifeExtension 2013: pp. 942). Oestrogeen werkt goed, veilig en effectief in het lichaam wanneer het aanwezig is in normale hoeveelheden en een tegenwicht krijgt van progesteron. Als het niet in evenwicht wordt gehouden door progesteron, kan oestrogeen-dominantie optreden. Gevaar treedt op wanneer de oestrogeen-niveaus normaal of zelfs laag zijn, maar er aan de andere kant geen progesteron is om dit te balanceren.

Symptomen oestrogeen-dominantie

Er zijn een aantal andere symptomen die optreden bij een oestrogeen-dominatie. Indien u deze symptomen vertoont en hiernaast bijvoorbeeld ook last heeft van migraine, maak dan een afspraak voor een behandeling.
 1. versneld verouderingsproces
 2. allergieën
 3. angstigheid
 4. auto-immuunziektes (bv. lupus erythematosus, thyroiditis en Sjögren’s disease)
 5. gevoelige borsten
 6. borstkanker
 7. verminderde seks-drive
 8. depressie
 9. vetophoping m.n. op de buik, heupen en dijen
 10. vermoeidheid
 11. fibrocystische borsten
 12. bewolkt denkvermogen
 13. haarverlies
 14. hoofdpijnen
 15. suikerziekte
 16. bloedklonteren
 17. onvruchtbaarheid
 18. slapeloosheid
 19. geïrriteerdheid
 20. geheugenverlies
 21. miskramen
 22. osteoporose
 23. premenstrueel botverlies
 24. PMS
 25. beroertes
 26. schildklierproblemen
 27. nierkanker
 28. vocht vasthouden
Testen van hormonale niveaus
Om uw hormonale niveaus goed te meten heeft newmedix diverse testen beschikbaar. Dit zijn testen die niet beschikbaar worden gesteld in de Nederlandse ziekenhuizen of via uw huisarts. Om deze uitgebreide testen goed uit te voeren, werken wij samen met gespecialiseerde laboratoria in Duitsland en de Verenigde Staten. Wilt u meer weten over de manier waarop wij naar uw hormonale huishouding kijken tijdens en in onze migraine behandeling, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten, of lees hier hoe andere patiënten onze behandeling en resultaten ervaren hebben.  
3) De rol van toxiciteit
Naast de belangrijke rol die is weggelegd voor hormonen bij migraine, is een hele belangrijke rol weggelegd voor toxiciteit. De orthomoleculaire geneeskunde hecht een groot belang aan het opsporen en verwijderen van toxische stoffen uit uw lichaam. Toxische stoffen die zich in uw lichaam bevinden kunnen bijvoorbeeld kwik, lood of schimmels zijn. Andere toxische stoffen komen bijvoorbeeld heel eenvoudigweg uit voeding en uit de lucht. Toevoegingen van kleur- en smaakstoffen, genetische gemanipuleerde voedingsstoffen e.d. bevatten allemaal stoffen, die ons lichaam als toxisch ervaart en die op die manier als mede-veroorzakers van migraine kunnen functioneren in uw lichaam.
Toxiciteit erg belangrijk voor migraine
In de reguliere geneeskunde blijft de rol van gifstoffen bij het ziektebeeld migraine vooralsnog onopgemerkt. Maar… we kunnen het lichaam niet genezen als de oorzaak van een bepaalde aandoening niet opgeruimd wordt. Om onszelf te bevrijden van aandoeningen als migraine, kan het dus van belang zijn om eerst een grondig onderzoek te doen naar wat er zich allemaal in het lichaam bevindt. Kwikvergiftiging en schimmelziektes (mycotoxine) zijn hierbij de belangrijkste en meest voorkomende oorzaken van migraine.
Kwikvergiftiging als oorzaak van migraine
Een kwikvergiftiging kan acuut of chronisch zijn. Beide typen vergiftiging worden op verschillende manieren getest en onderzocht. Bij de huisarts zal u waarschijnlijk een test kunnen krijgen voor de acute kwikvergiftiging. In onze kliniek bieden wij u ook een test aan voor chronische kwikvergiftiging. De chronische kwikvergiftiging is een zeer kwalijke boosdoener en veroorzaker van allerlei klachten zoals migraine, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen, angstigheid, etc.
Oorzaak kwikvergiftiging
Kwikvergiftigingen worden vaak veroorzaakt door amalgaam tandvullingen, bv. wanneer deze verkeerd verwijderd worden of als ze kapotgebeten worden. In de jaren ’80 werden kwikvergiftigingen ook vaak veroorzaak door contactlenzenvloeistof. Gelukkig is deze oorzaak weggevallen omdat er zich in die vloeistof geen kwik meer bevindt. Andere mogelijke vormen van kwikvergiftiging komen uit het milieu. Als je bijvoorbeeld in de buurt van zware industrie opgroeide… In de jaren ’80 werd kwik zelfs in speelgoed gebruikt, en natuurlijk ook in thermometers.
Symptomen acute en chronische kwikvergiftiging
De symptomen van een acute kwikvergiftiging zijn: buikloop, intensief zweten, verstoorde motoriek, depressie, afwisselend te hoge en te lage bloeddruk, kwijlen, verdovings- en verlammingsverschijnselen. De symptomen van een chronische kwikvergiftiging zijn: infecties in de neus, keel en oren, schimmelinfecties, gisten, lekkende darm syndroom, allergieën en astma, migraine, elektromagnetische overgevoeligheid, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, fibromyalgie, spasmofilie, Alzheimer, Parkinson en MS.
Schimmelziekte als oorzaak van migraine
Door de manier waarop wij in ons land tegenwoordig onze huizen bouwen, zijn schimmelziekten een opkomende epidemie. Er is een gebrek aan ventilatie en er worden veel materialen gebruikt die (zichtbare of onzichtbare) schimmels aantrekken. Kenmerkend is dat dáár waar water is, ook schimmel is.
Onverklaarbare symptomen
Als we spreken over de schimmelziekten als veroorzakers van migraine, hebben we het niet over een schimmelallergie. Dit gaat over een biotoxische ziekte die zich voordoet bij schimmels die binnen groeien, ín onze woningen. Veel mensen hebben tegenwoordig onverklaarbare symptomen: CVS, migraine, geïrriteerdheid, lichtsensitiviteit, pijn en steken, ochtendstijfheid, en ziekten van het spijsverteringskanaal. Zonder de invloed van schimmels hierbij te betrekken, zal men nooit tot juiste oplossingen komen voor deze aandoeningen.
Onverklaarbare spreiding ziektebeeld
Niet iedereen heeft dezelfde reactie op schimmels. Misschien dat maar enkele mensen in huis er ziek van worden en anderen niet. Toch kan het hebben van een van deze aandoeningen door een medebewoner of bewoner, duiden op toxiciteit die door schimmels veroorzaakt wordt. Wij adviseren onze patiënten het volgende als ze in een schimmelrijke omgeving wonen: ofwel dienen zij hun huis heel goed schoon te maken; ofwel moeten ze simpelweg verhuizen. Zo gevaarlijk en sluipend kunnen schimmels immers zijn!
Toxiciteit onderzoeken
Het belang van allerhande vormen van toxiciteit in uw lichaam voor het ontstaan van migraine, wordt in onze kliniek niet over het hoofd gezien. Bij de behandeling maken wij gebruik van de 5 stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Vanuit deze filosofie helpen wij uw lichaam tegelijkertijd ontgiften, vullen we tekorten aan en helpen we het lichaam haar zelfgenezend vermogen te hervinden.
Behandeling van migraine
Wilt u meer weten over de migraine behandeling bij onze kliniek, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatieavonden. Lees hier, hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.
4) De rol van magnesium-tekorten
Het hedendaagse voedingspakket heeft extreme tekorten in magnesium. In 1900 voorzag ons voedingspatroon ons in ongeveer 450 milligram magnesium per dag. In 2000 voorzag ons voedingspatroon ons in ongeveer 200 tot 225 milligram per dag. De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) aan magnesium is 320 milligram voor mannen, en 420 milligram voor vrouwen. Dit betekent dat mannen en vrouwen in 1900 nog voldoende magnesium binnenkregen. Tegenwoordig hebben we vrijwel allemaal in meer of mindere mate een magnesium tekort (Cohen 2004).

Meest voorkomende oorzaken van magnesium-tekorten

 • meststoffen in de land- en tuinbouw bevatten te weinig magnesium
 • door groeitechnieken heeft magnesium weinig tijd om zich goed vast te zetten in groenten, “magnesium spoelt weg” uit de groenten
 • andere raffinagemethodes reduceren het magnesiumgehalte van groenten
 • het koken van groenten veroorzaakt ook magnesiumverlies
 • soft-drinks en andere populaire drankjes bevatten fosfaten, die de opname van magnesium vertragen
 • de hoge opnames van verzadigde vetten verminderd de magnesiumabsorptie
 • de verhoogde opname van calcium verminderd de absorptie van magnesium en verhoogd de uitscheiding van magnesium door de nieren
 • de consumptie van hoge hoeveelheden zout, koffie, en/of alcohol kan de magnesiumabsorptie verstoren of kan magnesiumverlies in het lichaam veroorzaken
 • sommige medicijnen veroorzaken magnesiumverlies: diuretica, antibiotica, kanker medicijnen, immunosuppresieve medicijnen etc.
 • de meeste mensen eten eenvoudigweg niet genoeg magnesiumrijke producten, zoals groenten, bonen, noten etc.
 • er zit vaak te weinig magnesium in water doordat veel gemeentewater en gebotteld water sterk gefilterd wordt
Magnesium, calcium en onze vaten
Magnesium speelt een belangrijke rol in het gezond functioneren van onze vaten en daarom ook in migraine. Migraine treeds op wanneer de bloedvaten van het brein niet goed functioneren. Abnormale samentrekkingen en abnormale verwijdingen van de vaten zijn met andere woorden de bron van de pijn bij migraine. Deze abnormale samentrekkingen en verwijdingen zijn ook de oorzaak van de abormale visuele, auditieve, olfactorische en/of gevoelsmatige sensaties, waaraan meer dan éénderde van de migraine-patiënten lijden.
Magnesium en calcium: een onlosmakelijk paar
De mogelijkheid van ons vatenstelsel om samen te trekken en te ontspannen is belangrijk voor het lichaam. Het geeft het lichaam de mogelijkheid zich aan te passen aan diverse toestanden. Denk hierbij aan inspanning, voedselvertering en slaap. Denk ook aan de externe omstandigheden zoals koude en warme omgevingen, aan emotionele, stressvolle of zelfs stressarme situaties. Magnesium en calcium geven onze vaten dit aanpassingsvermogen.
Balans tussen magnesium en calcium
Calcium neigt ertoe spieren te doen samentrekken, terwijl magnesium ertoe neigt spieren te doen ontspannen. Wanneer er te veel calcium in de spiercellen van de aders stroomt, treeds vernauwing op. Wanneer er te weinig magnesium in die aders stroomt, is er geen stofje dat een vernauwing weer helpt ontspannen en verbreden. Hoe slechter magnesium en calcium in balans zijn, hoe groter het risico op migraine, en hoe groter het risico op migraine aanvallen.
Onderzoeksresultaten calcium-blokkers
In het geval van migraine worden vaak medicijnen voorgeschreven, die ook wel calcium-blokkers genoemd worden. Deze medicijnen, zoals amlopidine (Norvasc), nifedipine (Procardia) en diltiazem (Cardizem, Tiazac) zijn niet alleen duur, maar hebben ook veel negatieve bijwerkingen. Denk hierbij aan duizeligheid, hartkloppingen, vermoeidheid, duizeligheid, buikpijnen, gezwollen benen en lusteloosheid. Deze stoffen zijn er allemaal op gericht om de werking van calcium (het doen samentrekken van de spiertjes omheen de vaten) te verminderen.
Magnesium als calcium-blokker
Uit onderzoek blijkt dat magnesium een natuurlijke calcium-blokker is. Door het blokkeren van de instroom van calcium in de zachte spiercellen rondom de aderen, reguleert magnesium op natuurlijke wijze de spanning van de bloedvaten. Sinds de jaren ’60 wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar calcium. Magnesium is hierin al die tijd onderbelicht bij gebleven (Cohen2004: pag. 33; Mauskop & Altura 1996).

Meer licht op magnesium

Drs. Burton en Altura deden onderzoek naar magnesium aan de State University of New York en het Health Science Center in Brooklyn. Zij ontdekten, dat magnesium-tekorten onderliggend kunnen zijn aan migraine om de volgende redenen:
 • magnesium stabiliseert de membranen van de bloedvaten
 • magnesium voorkomt het samentrekken van de bloedvaten dat optreedt in reactie tot chemicaliën, (zoals serotonine, prostaglandines en norepinephrine) die vrijkomen in de vroegste fase van een migraine aanval
 • magnesium voorkomt het samenklonten van bloedplaatjes
 • magnesium vermindert de vrijgave van ontstekingsstoffen
 • magnesium biedt directe relaxatie aan de bloedvaten
Belang magnesium vastgesteld
Jammer genoeg wordt er aan magnesium nog steeds weinig aandacht besteed in de geneeskunde opleidingen in Europa en de V.S. Toch werd reeds in 1998 het belang van magnesium onderkend. “Het belang van magnesium in de pathogenese (het ontstaan) van migraine hoofdpijnen is duidelijk aangetoond door een groot aantal klinische en experimentele studies (Mauskop & Altura 1998)”.
Onze behandeling van migraine
Magnesium kan dus een hele belangrijke rol spelen in het vermijden en behandelen van migraine. Indien er tekorten aan magnesium zijn, die in uw lichaam migraine veroorzaken, vullen wij in onze behandeling deze tekorten aan. Wilt u meer weten over de migraine behandeling bij onze newmedix kliniek, maak dan een afspraak of bel ons. U kan zich natuurlijk ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatieavonden. Lees hier hoe andere patiënten onze migraine behandeling ervaren hebben. Achtergrondinformatie Cohen, J.S. 2004. The Magnesium Solution for Migraine Headaches: How to Use Magnesium to Prevent and Relieve Migraine & Cluster Headaches Naturally. Square One Publishers. New York. Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging. Mauskop, A. Altura, B. 1996. “Intravenous Magnesium Sulfate Rapidly Alleviates Headaches of Various Types.” In: Headache: The Journal of Head and Face Pain. Vol. 36. Iss. 3, pp. 154 – 160. Moorman, R. 2010. Het Hormoonbalansdieet. CocoBooks. Amsterdam. Moorman, R. 2011. De Hormoonfactor. Ronde Tafel, SU De.

Migraine symptomen
Migraine wordt vaak omschreven als kloppende of pulserende hoofdpijnen, die het normale functioneren van een persoon ernstig verstoren. De aandoening lijkt te verergeren als men fysiek actief blijft. Migraine doet zich voor in aanvallen, die enkele uren tot enige dagen aanhouden. De aanvallen worden het best behandeld met rust in een donkere en geluidsarme omgeving. Hoewel de duur van migraine varieert van persoon tot persoon, duurt een typische aanval van enkele uren tot enige dagen (bv. 2 tot 3 dagen).
Migraine triggers
Bij sommige mensen wordt migraine aangewakkerd door voeding (koffie, chocolade, alcohol, bepaalde kruiden, zout en kaas), additieven, medicatie, veranderingen in het slaapritme of andere biologische ritmes, of door het begin van de menstruatie. Andere triggers kunnen de geur van parfum zijn, sigaretten- of sigarenrook, diesel- of benzinelucht, verf, scherp licht, schreeuwende muziek of lawaai, of veranderingen in het weer.
Migraine symptomen per fase
Over het algemeen worden de migraine symptomen toegekend aan diverse fasen. De symptomen zijn dus anders aan het begin van een aanval, tijdens een aanval of wanneer de aanval aan het wegzakken is. Hieronder geven we een globaal overzicht van de symptomen zoals deze zich voordoen in de verschillende fasen van het hebben van een migraine aanval.
Migraine symptomen in beginfase
Uit onderzoek blijkt niet heel duidelijk welke symptomen exact migraine aankondigen. Toch zijn er heel veel mensen die met migraine kampen, die zelf aangeven dat ze het “aan voelen komen” op basis van bepaalde symptomen zoals hier omschreven. Als migraine zich aankondigd, kan je ook enige voorzorgsmaatregelen nemen. De optredende symptomen zijn:
 • stemmingswisselingen
 • andere smaak
 • het vasthouden van vocht
 • moeheid
 • nekstijfheid
 • verminderde alertheid
Migraine symptomen in de aurafase
Eénderde van de mensen met migraine hebben ook symptomen zoals auraverschijnselen. Dit zijn plaatselijke neurologische afwijkingen die kort duren en net voor de migraine aanval aanwezig zijn. Deze fase duurt van een half uur tot een uur. De optredende symptomen zijn:
 • het zien van lichtflitsen, sterren, vlekken
 • veranderingen in spraak (hakkelen)
 • veranderingen in gevoel (tintelingen, krachtverlies)
Migraine symptomen in de hoofdpijnfase
Wij zijn allemaal goed bekend met migraine en denken vaak dat dit altijd gepaard gaat met hoofdpijn. Dit is niet altijd het geval. Soms blijft migraine bij de symptomen van de aurafase, en zakt erna weer weg. Meestal komen mensen wel in de hoofdpijnfase terecht. Deze fase duurt meestal tussen de 4 en de 72 uur. Het kan afwisselend kort en heftig zijn, of zich langzaam opbouwen en dan heel hevig worden. De optredende symptomen zijn:
 • kloppende of bonzende hoofdpijn
 • meestal hoofdpijn aan één kant
 • braken en/of misselijkheid
 • overgevoeligheid voor licht en/of geluid
Migraine symptomen in de afsluitende fase
In deze fase zijn er nog wel klachten, maar ze zijn aan het afnemen. Omdat migraine veel vergt van mensen, zijn ze na een migraine aanval vaak moe en verzwakt. Het duurt vaak een paar dagen voor de persoon weer helemaal hersteld is. De optredende symptomen zijn:
 • vermoeidheid
 • slechte concentratie
Meer informatie Wilt u graag een oplossing voor uw steeds terugkerende migraine, maak dan een afspraak bij onze newmedix kliniek. Wilt u meer weten, bel ons dan voor meer informatie of maak meteen een afspraak. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Lees hier de ervaringen van andere patiënten die hun migraine bij onze kliniek hebben laten behandelen.

Onze migraine behandeling
Een migraine behandeling is in de reguliere geneeskunde meestal gestoeld op het toedienen van farmacologische stoffen en op het aansporen van patiënten om migraine triggers te vermijden (zoals emotionele stress, slechte slaapgewoontes, snelle veranderingen van warmte en koude, etc.).
5 fundamentele stappen
Als wij in onze kliniek een kind of volwassene met migraine onder behandeling nemen, gaan wij uit van de 5 fundamentele stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Deze 5 stappen zijn synergetisch aan elkaar verbonden. Dit wil zeggen, dat de 5 stappen in de migraine behandeling tegelijkertijd toegepast worden.
Zelfherstellend vermogen van het lichaam
Hoewel dit in eerste opzicht misschien vreemd klinkt, is het doel van het volgen van deze 5 stappen in uw migraine behandeling niet om de specifieke aandoening te behandelen of te genezen! Het doel van deze behandeling is om het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer terug te geven, zodat het lichaam zichzelf en dus haar migraine kan genezen.
Behandeling: tekorten aanvullen, toxiciteit elimineren
Bij een migraine behandeling kijken we enerzijds naar tekorten. Hoe staat het bijvoorbeeld met uw magnesium-niveau, uw progesteron-niveau, uw oestrogeen-spiegel, uw vitamine-B niveau etc. Ook onderzoeken we of er verzuring is in uw lichaam. Anderzijds kijken wij naar dat wat er te veel is in uw lichaam. Het verwijderen van toxische stoffen speelt een belangrijke rol in de behandeling van migraine. We noemen dit ook wel de “intracellulaire detox”.
De Myers’ Cocktail
De Myers’ Cocktail is een cocktail die ontwikkeld werd door de arts John Myers. De cocktail wordt gebruikt voor aandoeningen, die te maken hebben met magnesium en calcium disbalansen. Denk hierbij aan vermoeidheid, fibromyalgia en spierspasmen. De Myers’ Cocktail bestaat uit magnesium, calcium, vitamine B en vitamine C. In de behandeling van migraine is deze cocktail zeer effectief gebleken bij haar intraveneuze toediening. Dit wil zeggen, dat wij deze cocktail in onze behandeling intraveneus – direct in de ader – toedienen.
Meer informatie
Gaby A.R., 2002. “Intravenous Nutrient Therapy: The Myers’ Cocktail.” In: Altern. Med. Review. Vol. 7, No. 5, pp. 389-403. Leest u absoluut even onze 5 stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau, om beter te begrijpen wat onze migraine behandeling voor u kan betekenen. Wilt u meer weten over onze migraine behandeling, maak dan meteen een afspraak, of bel voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Lees hier hoe andere patiënten onze migraine behandeling ervaren hebben.

Migraine voorkomen en genezen
Er wordt nog steeds gezegd dat migraine niet te voorkomen of te genezen is. Toch zijn er voldoende wetenschappelijke onderzoeken geweest, die aantonen dat migraine in heel veel gevallen wel degelijk te voorkomen of te genezen is (Cohen 2004). Migraine hoofdpijn en andere hoofdpijnen in zijn algemeen, zijn iets waar de meeste mensen op een of ander moment wel eens mee te maken krijgen. Maar het zijn ook meteen de kwalen, die het meest verdoezeld worden met paracetamolletjes.
Migraine genezen is een must
Vraag uzelf eens af: als het olielampje gaat branden in uw auto, zou u ooit de zekering van het lampje verwijderen, zodat het lampje niet meer brandt? Of: zou u het kabeltje naar het lampje doorknippen om er niet meer door gestoord te worden? NEE!!! want dat lampje zit daar als waarschuwingssignaal voor als er iets mis gaat in de motor! Dus: waarom gaan we beter met onze auto’s om, dan met onze lichamen? En: kunnen we migraine of hoofdpijn weer gaan zien als een signaal, als een teken dat er wat anders aan de hand is?
Migraine voorkomen
Als u medicijn na medicijn inneemt tegen migraine, bent u eigenlijk de lampjes aan het uitdraaien. Uw lichaam probeert u door middel van migraine te vertellen dat er iets mis is. Soms kan het een scheve wervel zijn in de ruggengraat, maar het kunnen ook gifstoffen zijn, die een effect hebben op uw hormonale huishouding. Indien u migraine wilt voorkomen, zorg er dan voor dat u niet voor elk pijntje of dingetje medicijnen inneemt! Deze medicijnen maken het alleen maar erger, omdat deze de oorzaak van het probleem niet aanpakken, en uw lichaam en lever alleen nog meer belasten met stoffen die uw lichaam als toxisch ervaart. Hoe meer toxische stoffen uw lever op te ruimen heeft, hoe meer van deze stoffen in de bloedbaan kunnen blijven zitten, in uw hersenen terechtkomen en hier voor migraine zorgen (LifeExtension 2013).
Migraine behandelen
In onze kliniek zijn we van mening, dat wanneer u niet tot de werkelijke oorzaak van uw migraine doordringt, u migraine niet werkelijk kunt voorkomen of genezen. Migraine voorkomen is mogelijk door uw lichaam goed te onderhouden. Migraine genezen is mogelijk door tekorten (m.n. magnesium) aan te vullen en gifstoffen te elimineren door het ontgiften van uw lichaam. Migraine kan door gifstoffen veroorzaakt worden; en door het elimineren van gifstoffen weer voorkomen of genezen worden. Luistert u eenvoudigweg naar de signalen. Wilt u meer weten over onze succesvolle migraine behandeling, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Lees hier hoe andere patiënten onze migraine behandeling ervaren hebben. Achtergrondinformatie Cohen, J.S. 2004. The Magnesium Solution for Migraine Headaches: How to Use Magnesium to Prevent and Relieve Migraine & Cluster Headaches Naturally. Square One Publishers. New York. Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging. Mauskop, A. Altura, B. 1996. “Intravenous Magnesium Sulfate Rapidly Alleviates Headaches of Various Types.” In: Headache: The Journal of Head and Face Pain. Vol. 36. Iss. 3, pp. 154 – 160.

Eerste Hulp bij uw Migraine Aanval
Sommige mensen voelen een migraine aanval aankomen door een aantal voortekenen. Andere mensen worden overvallen door een migraine aanval. Soms kan een migraine aanval nog tegengehouden worden door het tijdig innemen van medicatie. In andere gevallen werkt zelfs medicatie niet meer als de migraine aanval eenmaal begonnen is.
Beperken van triggers
Het vermijden van migraine triggers is voor veel mensen een manier om de aandoening zo veel mogelijk te beheersen. Toch lost het vermijden van triggers de migraine aanval niet op. Ze worden er hooguit minder van. Maar u loopt er wel door op eieren. Een migraine aanval tijdens uw vakantie, door veranderende temperaturen, is gewoonweg heel erg jammer. Toch zijn er ook werkelijk oplossing voor migraine (LifeExtension 2013).
Preventieve behandeling
Wilt u het krijgen van migraine aanvallen zo veel mogelijk vermijden, overweeg dan onze preventieve migraine behandeling. Samen met u onderzoeken wij u bloed, om de belangrijkste oorzaken van uw migraine op te sporen en te elimineren. Veel patiënten van onze kliniek zijn erg gebaat geweest met onze migraine behandeling. Zij hebben na de behandeling veel minder vaak een migraine aanval.
Acute hulp: u kan meteen bij ons terecht
In onze kliniek wordt o.a. gebruik gemaakt van de Myers’ Cocktail om een migraine aanval acuut te behandelen. De Myers’ Cocktail is een bewezen middel dat erg goed helpt in zowel de preventieve als de acute behandeling van migraine aanvallen (Cohen 2004). Staat u voor een belangrijke afspraak, heeft u een feest, gaat u op reis of wilt u gewoonweg niet weer een aantal dagen kwijt zijn aan het liggen in een donkere kamer? Maak dan meteen een afspraak bij newmedix en ervaar zelf hoe goed deze behandeling werkt. Wij houden er rekening mee dat u snel bij ons terecht wilt, en snel geholpen wilt worden. Wilt u meer weten, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Lees hier hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.
Achtergrondinformatie
Cohen, J.S. 2004. The Magnesium Solution for Migraine Headaches: How to Use Magnesium to Prevent and Relieve Migraine & Cluster Headaches Naturally. Square One Publishers. New York. Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO

wht-icon