img

Therapist

Services

Zoals de naam het zegt, draait een angststoornis om angst. Er zijn situaties in je leven die angst uitlokken of oproepen. Hierdoor heb je jezelf waarschijnlijk allerlei foefjes en trucjes aangeleerd om met die situaties om te gaan. Deze truucjes kunnen echter op zichzelf ook weer verstorend werken. Een angststoornis kan ook behoorlijk veel tijd in beslag nemen. Als je angsten je eigen leven, je sociale leven of zelfs je gezondheid in de weg beginnen te staan, mag je zeker wel gaan spreken van een angststoornis.

Omdat er zoveel verschillende soorten angststoornissen zijn, zetten we hier de belangrijkste en vaakst voorkomende symptomen op een rijtje:

 • hartkloppingen
 • zweten
 • opvliegers of koude rillingen
 • trillen of beven
 • duizeligheid
 • ademnood
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van onwerkelijkheid of los van zichzelf te staan
 • angst om gek te worden of de zelfbeheersing te verliezen
 • angst om dood te gaan
 • verdoofde of tintelende gevoelens

Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis heeft niet af en toe last van angst of paniek, maar voortdurend. Een gegeneraliseerde angststoornis houdt dus in dat de angst zich niet per sé in bepaalde situaties voordoet, maar eigenlijk altijd aanwezig is. Men kan hierdoor bijvoorbeeld overdreven angstig of bezorgd zijn en men ervaart bijvoorbeeld dat het moeilijk is om die bezorgdheid zelf in de hand te houden. Andere kenmerken van de gegeneraliseerde angststoornis zijn:

 • rusteloosheid, opgewondenheid of geïrriteerdheid
 • snel vermoeid zijn
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • zich niets kunnen herinneren
 • prikkelbaarheid
 • spierspanning
 • slecht kunnen slapen
Vanuit orthomoleculair standpunt heeft ook deze stoornis te maken met Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw gegeneraliseerde angststoornis aanpakken, maak dan een afspraak bij onze newmedix kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

De strikte definitie van een paniekaanval volgens het psychiatrische handboek DSM-V, is: “Een begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen” Hierbij zouden dan vier (of meer) van de volgende symptomen plotseling ontstaan, die binnen tien minuten een maximum bereiken:

 • hartkloppingen
 • transpireren
 • trillen of beven
 • gevoel van ademnood of verstikking
 • naar adem snakken
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van duizeligheid, onvastheid, licht in het hoofd of flauwte
 • derealisatie (gevoel van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (gevoel van los van zichzelf staan)
 • angst door te draaien, of zelfbeheersing te verliezen
 • angst voor de dood
 • verdoofde of tintelende gevoelens
 • koude rillingen of opvliegers
Vanuit orthomoleculair standpunt heeft ook deze stoornis te maken met Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw paniekaanvallen aanpakken, maak dan een afspraak bij onze kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

De strikte definitie van een paniekaanval volgens het psychiatrische handboek DSM-V, is: “Een begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen” Hierbij zouden dan vier (of meer) van de volgende symptomen plotseling ontstaan, die binnen tien minuten een maximum bereiken:

 • hartkloppingen
 • transpireren
 • trillen of beven
 • gevoel van ademnood of verstikking
 • naar adem snakken
 • pijn op de borst
 • misselijkheid of buikklachten
 • gevoel van duizeligheid, onvastheid, licht in het hoofd of flauwte
 • derealisatie (gevoel van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (gevoel van los van zichzelf staan)
 • angst door te draaien, of zelfbeheersing te verliezen
 • angst voor de dood
 • verdoofde of tintelende gevoelens
 • koude rillingen of opvliegers
In tegenstelling tot een paniekaanval, heeft men bij een paniekstoornis een voortdurende ongerustheid en angst dat men een volgende aanval zal krijgen en maakt men zich grote zorgen over de gevolgen en verwikkelingen die een volgende aanval zal hebben. Vanuit orthomoleculair standpunt heeft ook deze stoornis te maken met Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw paniekaanvallen aanpakken, maak dan een afspraak bij onze kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

De reguliere gezondheidszorg biedt tal van mogelijkheden om angst te overwinnen. Angst overwinnen kan met puur en enkel op sociale gedragstherapie en cognitieve therapie gebaseerde methodes. Soms worden hierbij medicine gebruikt zoals bètablokkers, die de symptomen wel onderdrukken, maar het probleem niet oplossen. Reguliere methodes zijn zeer tijdsintensief en niet iedereen heeft er baat bij, omdat men nalaat de fysiologische wortel van het probleem – verstoorde circuits in de hersenen – aan te pakken. Vanuit orthomoleculair standpunt heeft elke stoornis waarbij het niet lukt om angst te overwinnen, te maken met deze Verstoorde Circuits in de Hersenen. Wil jij jouw angst overwinnen op een gedegen manier, maak dan een afspraak bij onze newmedix kliniek, of lees verder onder Het Breinherstel Programma.

Reguliere behandelingen Angststoornissen
Reguliere behandelingen van angst en angststoornissen, zijn allemaal gebaseerd op psychische ondersteuning en soms ook ondersteuning door middel van medicijnen. Omdat de basis van angststoornissen terug te herleiden is naar een fysiologisch defect in de werkzaamheid van onze endorfine-receptoren in de hersenen, is het veel gemakkelijker om angststoornissen vanuit dit perspectief aan te pakken. Bij onze kliniek bieden wij onze patiënten met Het Breinherstel Programma, een behandeling die de fysiologische defecten in het lichaam aanpakt naast een gedegen psychische begeleiding. Lees meer hierover onder Het Breinherstel Programma, of maak meteen een afspraak bij onze newmedix kliniek.
Wat doen bètablokkers bij angst?
Bètablokkers zijn medicijnen die voor kortere periodes gebruikt worden bij bijvoorbeeld faalangst. Eigenlijk werken bètablokkers en andere medicijnen bij angst op éénzelfde manier: ze onderdrukken de symptomen. Omdat het allemaal ook morfine-achtige stoffen zijn, hebben ze een negatieve invloed op onze endorfine-receptoren. En laten die nu juist al niet meer zo goed werken bij mensen met angstproblematiek! Bètablokkers verergeren de verstoringen in de hersenen die angst veroorzaken. Lees verder over onze behandeling bij Het Breinherstel Programma, of maak direct een afspraak bij onze newmedix kliniek.

Bij onze newmedix kliniek behandelen wij angstgerelateerde stoornissen vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat wij zowel het psychische vlak als het fysiologische vlak tegelijkertijd aanpakken. Omdat mensen met angststoornissen te maken hebben met verstoorde circuits in de hersenen, en omdat wij wetenschappelijk aangetoonde methodes gebruiken die deze verstoringen oplossen, zijn wij bij newmedix in staat u snel en adequaat van uw angststoornis af te helpen. Wij maken hierbij gebruik van de gedegen psychische ondersteuning van Mindswitch coaching. Lees meer over onze behandeling onder Het Breinherstel Programma of maak direct een afspraak.

wht-icon